Foto priča: U Petnjici u 9 sati, 12 stepeni, sunce pobijedilo kišu