Na grbu Petnjice i džamija i tvrđava

Vlada je dala saglasnost opštini Petnjica da izmijeni Statut u dijelu kojim se uređuju oblik i sadržina grba (osnovnog i službenog) i zastave, kao i praznik te opštine.

Osnovni grb opštine sastoji se od heraldičkog štita. Osnova štita je oivičena zlatnom i crvenom bojom, piše Pobjeda.

U gornjem dijelu grba stoji upisano latinicom ime grada. Na desnoj strani, u donjem dijelu grba nalazi se tvrđava koja simbolizuje urbanost. Na lijevoj strani, u donjem dijelu heraldičkog štita, nalazi se džamija iz 16. vijeka, koja je kulturno-istorijski spomenik. U sredini grba je Radmanska klisura. Petnjička kotlina je u dnu grba, a u njenom sastavu prikazane su rijeka Popča i njene četiri pritoke.

Službeni grb opštine sastoji se od osnovnog kome je dodata cvijetna kruna, simbol prirodnih bogatstava Petnjice. U dnu grba nalazi se lenta, na kojoj je latiničnim slovima ispisano „Petnjica“.

„Zastava opštine je pravougaonog oblika, čija je dužina najmanje dvostruko veća od širine, sa podlogom bijele boje i ucrtanim grbom opštine u sredini. Plava linija simbolizuje bogatstvo opštine rijekama, izvorištima i prirodnim vodenim tokovima, a zelena prirodni ambijent, sa očuvanim pejzažima i plodnu zemlju na teritoriji opštine“, navedeno je u Prijedlogu opštine Petnjica.

Vlada je usvojila prijedlog da praznik opštine bude 4. avgust, tj. dan opštinskog referenduma.