Socijaldemokrate Petnjice inicirale formiranje Službe hitne pomoći

Socijademokrate Petnjice pokreću inicijativu opštinskim i nadležnim državnim organima, za formiranje Službe hitne pomoći, naglašavajući da je sada pravo vrijeme za ovakvu aktivnost, te apeluju na opštinske vlasti da planom budžeta za 2016. godinu obezbijede finansijska sredstva za realizaciju ovog značajnog poduhvata.


Pokretanje ove inicijative poteklo je od iskrene namjere i spremnosti za poboljšanjem uslova života građana Petnjice, i omogućavanja nesmetanog obavljanja svih osnovnih potreba, s obzirom da je obezbjeđivanje kvalitetne i efikasne zdravstvene zaštite osnova dobrog upravljanja u svakom gradu.
Socijaldemokrate Petnjice podsjećaju da ni nakon više od dvije godine od vraćanja statusa opštine Petnjici, nije se pristupilo formiranju zdravstvenog centra ili Doma zdravlja koji bi bio funkcionalan 24 časa za pružanje zdravstvene pomoć građanima sa ovog područja.
Mi Socijaldemokrate smatramo da nije dovoljno da postoji samo ambulanta sa ljekarom koji je prisutan do 15 ili 16 časova poslije podne. Cijenimo poražavajućom činjenicu da ne postoji odgovarajuća služba koja bi bila dostupna građanima 24 časa, te da su česti fatalni ishodi upravo zbog neblagovremene ljekarske pomoći, jer je beranska Služba hitne pomoći udaljena od nekih mjesnih zajednica i do 40 kilometara- navodi se u saopštenju sekretara Inicijativnog odbora SD Petnjica Hajriza Adrovića.
Ova inicijativa, u potpunosti korespondira sa programskim opredjeljenjima Socijaldemokrata Crne Gore, u kojima je definisano poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite, prvenstveno kroz jačanje kadrovskih, organizacionih, prostornih i drugih kapaciteta u javnim zdravstvenim ustanovama.
Rješavanje pitanja od životnog značaja su u fokusu djelovanja Socijaldemokrata Petnjice, pa ćemo nastaviti za predlaganjem projekata i pokretanjem inicijativa, kako bi smo, prije svega, obezbijedili uslove da mladi ostanu da žive u Petnjici. Želimo da se u Bihor dolazi, a ne odlazi – zaključuje se u saopštenju.