Agović: Petnjica bez biznis barijera

Petnjica bez biznis barijera

Uzevši u obzir lošu infrastrukturu i stanje u Petnjici prije nego što je dobila status Opštine, lokalna uprava je uspjela za kratko vrijeme da ispuni veliki dio očekivanja građana, kazao je u intervjuu za Radio Crne Gore predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović. On je istakao da su vodili i računa o kulturnim dešavanjima, a kao posebno značajan događaj ističe osnivanje radija Petnjica.

Gospodine Agoviću, prošle su dvije godine od kako je Petnjica dobila status Opštine. Da li ste za to vrijeme uspjeli da ispunite bar dio očekivanja građana?
Moram priznati da su očekivanja građana u protekle dvije godine bila velika, a kada su takva, realno gledano, nije ih bilo moguće ostvariti u potpunosti. Međutim, mi koji trenutno kreiramo lokalnu politiku najodgovorniji smo da te želje građana i ostvarimo. No, biću realan, s obzirom na to da se radi o novoformiranoj opštini sa veoma lošom sveukupnom infrastrukturom ono što smo uradili je zaista za respekt. Objektivno, ako se sagleda činjenica da smo do nedavno bili, praktično, mjesna zajednica, ako se zna da lokalna uprava nema kontinuitet, već smo prosto sve započeli gotovo sa “ledine” više se nije ni moglo .
Koliko ste realizovali od zacrtanog plana u protekle dvije godine?
Nakon što smo od građana dobili mandat odredili smo prioritete, koje smo realizovali u značajnoj mjeri. Prioritete je bilo vrlo teško postaviti, iz razloga što je sve što je potrebno, ono je i prioritetno. Smatrali smo da je najvažnije da se odredimo prema pitanjima koja su najbitnija, a to je da se radi na rješavanju infrastrukturnih problema, kako u saobraćajnom, komunalnom dijelu, tako i u društvenoj sferi. Istovremeno vodili smo računa i kulturnim dešavanjima kojih je bilo u značajnoj mjeri. Ni u kom slučaj nijesmo smjeli zapostaviti uspostavljanje administrativnih kapaciteta, odnosno formiraje organa lokalne uprave. Mogu vam reći sa odgovornošću,da su na svim tim poljima uradili ono sto je bilo moguće, a ni malo se nije bilo lako odrediti prema jednom od ta tri prioriteta.
S obzirom na to da ste organe uprave formirali odmah po osnivanju Opštine, a primjetno je da ste veoma aktivni i na polju kulture, koji su projekti dobili primat ?
Što se tiče infrastrukture,postavili smo tri prioriteta. Jedan je svakako izgradnja administrativnog centra u Petnjici za potrebe Opštine,drugi je rekonstrukcija puta Berane-Petnjica-Sjenica,dakle, radi se o regionalnom putnom pravcu koji u potpunosti nije tako i kategorisan i treći prioritet bio je vodosnadbijevanje. Realizacija sva tri projekta je u toku, ili se vrše pripreme za njihovu realizaciju. Važno je istaći da će ovih dana izaći tender za izvođenje radova na objektu za potrebe Opštine, koji će raspisati Direkcija javnih radova koja je i finasijer projekta. Očekujem da ćemo vrlo brzo imati izvođača radova. Riječ je o zaista velelepnom objekatu od 1.600 kvadrata čija će vrijednost premašiti 1.200 000 eura. Što se tiče puta Berane-Petnjica njegovo projektovanje je u zavrsnoj fazi a realizacija koštaće oko 6.000.000 eura. Treći projekat po važnosti jeste izgradnja vodovoda za 600 domacinstava koji je u početnoj fazi realizacije. Doduše i prošle godine smo radili na tom projektu, što činimo i ovog ljeta. Za njegovu realizaciju imamo podršku Ministarstva poljoprivrede, od kojeg smo ove godine dobili 25.000 eura, a opština je iz svog budzeta izdvojila 10.000 eura.
Govorili ste uglavnom o kapitalnim projektima koji su, teško je osporiti, veoma značajni za dalji razvoj Opštine. Šta je s onim prioritetima koji iziskuju veoma kratko vrijeme za njihovu realizaciju, a takođe su značajni za svakodnevni život?
Direkcija javnih radova radi u saradnji sa lokalnom upravom na sanaciji brojnih putnih pravaca koji vode ka Katunima i prema udaljenim zaseocima u pojedinim mjesnim zajednicama . To građani s pravom očekuju od nas, što smo i prihvatili i na tome predano radimo, posebno kada se radi o našim stočarima koji su daleko od sela, daleko od svojij kuća, na planinama, na prostorima koji su izuzetno pogodni za razvoj stočarstva i poljoprivrede. Tako da smo taj prioritet postavili i ove godine. I već smo napravili nekoliko realizacija prema nasim stočarima koji izlaze na Ciglan,obliznju planinu i to ćemo da nastavimo da radimo i prema drugim katunima. Očekujemo da u ovoj godini asfaltiramo i dva kilometra lokalnih puteva.
Čuli smo da ste definisali prioritete u razvoju Opštine, da li ste možda usvojili i strateška dokumenta razvoja?
U ovoj godini očekujemo završetak izrade plana razvoja Opštine za period do 2015-2020. Radimo na izradi nekoliko planskih dokumenata, vezano za uži dio jezgra našeg grada.S obzirom na to da imamo detaljni plan,ali da on nije dovoljno razrađen, nadam se da ćemo uspjeti, kroz naravno, tendersku proceduru da nadjemo najbolji način da taj dio urbanog jezgra unaprijedimo i oplemenimo sa novim sadržajima i novim detaljima po kojima ćemo biti prepoznatljivi. I, naravno, ono čemu posvećujemo značajnu pažnju, jeste kultura i mogu Vam reći da je ove godine ”Bihorsko kulturno ljeto” od velikog značaja za naše građane, pogotove za one, a nije ih mali broj, koji tokom ljeta dođu u zavičaj iz raznih evropskih država i SAD, a koji svake godine sa uživanjem prate sve te sadržaje.
Ta kulturna manifestacija je po mnogo čemu jedinstvena jer su u njenu realizaciju uključeni svi subjekti u opštini od lokalne uprave, preko ljudi koji su zaduženi za razvoj kulture,NVO sektora, do samih garađana. U tome smo imali razumijevanje Ministarstva kulture, Fonda za manjine, tako da je Petnjica za veoma kratko vrijeme postala veoma važno mjesto na mapi kulturnih dešavanja u Crnoj Gori. Drago mi je zbog toga, jer je time ostvarena naša davnašnja želja da sve ono što je naše kulturno nasljeđe, ono što je tradicija, afirmišemo, jer samim tim postajemo dio tradicije, dio kulturnog miljea naše države i obrnuto. Znači ovo jeste mjesto da se afirmisu zavičajni pisci, zavičajni stvaraoci, a svakako da se radujemo i našim gostima iz drugih sredina .Sama činjenica da dolaze i da ih mi očekujemo uz iskrenu dobrodošlicu pokazuje našu otvorenost, jer smatramo da naša kultura ne treba da ima granice.Ona povezuje,ona je nešto sto afirmiše,ona je nesto sto spaja ljude.Tako da smo svjesni tog izazovai mislim da idemo u dobrom pravcu, kada je u pitanju promovisanje kulture.
Gradjani Petnjice, nakon sto su dobili opštinu, imaju i lokalnu radio stanicu. Koliko će ona pomoći u boljoj informisanosti građana vaše Opstine?
Ono sto je kruna nekog našeg zadovoljstva jeste sto smo ove godine dobili i radio Petnjica i želim, zaista, preko vašeg Portala, da to afirmišem, jer je to značajno za našu opštinu. Bili smo praktično u medijskoj blokadi, s obzirom da nijedan mediji ovdje nije imao stalnog dopisnika. Tako da,vjerujem,da ćemo kroz rad tog radija biti svi u nekom boljem položaju da stvaramo, da radimo i da rješavamo brojna pitanja i probleme koji se tiču nasih građana. To je investicija koju je finansirao naš prijatelj, gospodin Rajo Adrović, koji zivi i radi u Luksemburgu, naravno s čovjekom iz medija, gospodinom Samirom Rastoderom kojima i ovom prilikom zaista želim uspjeh u tom projektu koji će lokalna podržati.
”Bihorsko kulturno ljeto” od velikog značaja za građane Petnjice ”Bihorsko kulturno ljeto” od velikog značaja za građane Petnjice
Nedavno ste bili u posjeti dijaspori širom Evrope, mozda je i osnivanje radija rezultat jednog od tih susreta?
Pa, upravo tako. Svaki moj boravak kod naše dijaspore, koja je brojna kako u zemljama Zapadne Evrope, tako i u regionu, ali i u Americi, gdje sam takođe bio, koristim da glavna tema naših okupljanja bude jačanje težnje naših ljudi, da se jave kao investitori u svom zavičaju. U fokusu naše i pažnje naše dijaspore su brojni, ne iskorišćeni potencijali, prije svega, u hidroenergiji , drvopreradi, poljoprivredi….Mi smo spremni da ponudimo sve ono sto je u našoj moći, kako bi privukli potencijalne investitore. To je poruka i poziv svima koji su u sferi biznisa da ulažu u Petnjicu, gdje će naići na dobar ambijent, bez ikakvih barijera. Mi smo kroz skupštinsko zasijedanje usvojili niz odluka, koji idu u na ruku pomenutoj razvojnoj politici kojom želimo da potpuno liberalizujemo uslove u kojima bi se mogao odvijati biznis. Sada smo imali priliku da kroz našu centralnu manifestaciju “Bihorsko kulturno ljeto” organizujemo Dane dijaspore gdje su se okupili značajni ljudi koji predstavljaju klubove naše brojne dijaspore da bi razgovari na razne teme koje njih interesuju. Potpuno sam ohrabren njihovim najavama i potpuno sam svjestan njihovog značaja i odgovornosti, jer su oni bili, možda, i odlucujući faktor u vraćanju statusa Opštine Petnjici . Njihova je želja da se dodatno vežu za zavicaj kroz ulaganje i stvaranje novih radnih mjesta. Potpuno smo svjesni da, ukoliko toga ne bude, i ukoliko ne bude investitora sa drugih destinacija da ćemo se suočiti sa velikim problemima, kao što je i sada aktuelan odlazak mladih ljudi.