Radni doručak Agovića i predstavnika dijaspore

Juče su na Boru, na radnom doručku predsjednika Opštine Petnjica, Samira Agovića i predstavnika skoro svih zavičajnih klubova iz dijaspore, donijeti zaključci koji bi trebali biti platforma za unapređenje saradnje, a to su:

  • Da se nastave aktivnosti ZK i Dijaspore oko konstituisanja Savjeta za ekonomski razvoj Petnjice.
  • Da se radi na formiranju Fonda za razvoj Opštine.
  • Da dijaspora radi na pronalaženju partnera u dijaspori za opštinu Petnjica.
  • Da se unaprijedi promocija privrednih potencijala Opštine Petnjica u inostranstvu.
  • Da se radi na nabavci opreme ( kombinovana mašina- bager i kamion)
  • Da se do kraja septembra završi sa formiranjem Savjeta za E.R. i da se predloženi kandidati imenuju u SO Petnjica.

U pozdravnom govoru predsjednik Opštine je prisutne upoznao sa dosadašnjim aktivnostima koje je lokalna uprava realizovala a sve u cilju izgradnje opštinskih kapaciteta i unapređenja usluga prema građanima naše Opštine. O tome kako je Petnjica puno bolja nego prošle godine. Projektima koji su u fazi pripreme: izgradnja zgrade opštine, projektne dokumentacije za magistralni put Berane- Petnjica. Također je pozvao dijasporu da se aktivnije uključi u kandidovanje pretstavnika za Savjet za ekonosmki razvoj Opštine. Kao i da dijaspora razvija partnerski odnos sa Opštinom i da Opština stoji na raspolaganju za sve oblike saradnje i ulaganja kojima bi se stvorili bolji uslovi za život i otvaranje novih radnih mjesta.

Doručak je protekao u jako intenzivnoj komunikaciji i davanju dobrih ideja kao i konsenzusu svih prisutnih da se treba obezbijediti međusobno uvažavanje , poštovanje i sloga oko najbitnijih izazova i projekata koji su od vitalnog značaja za Opštinu Petnjica i Bihor.