Promjena linkova za Radio Petnjica

instaliranje

Protekli vikend smo, uglavnom proveli na “Lazanskom brdu” pokušavajući da uspostavimo signal između dva linka – onog u studiju i na brdu. Naišli smo na probleme koje nijesmo, naravno planirali. Jako polje koje zrače linkovi i predajnici TVCG, M-tela odnosno opreme RDC-a onemogućavaju kvalitetan prijem.

Zbog toga smo morali da na dan-dva zaustavimo radove kako bi u Petnjicu dopremili drugu opremu sa tehničkim karakteristikama koje će moći da neutrališu ovaj problem. Sljedeći izlazak na teren planiran je za srijedu i tada ćemo vjerovatno pustiti zemaljski signal Radija Petnjica.

Đuro Vučinić, glavni inžinjer i vođa projekta se nada da ćemo problem riješiti.

U ogromnom poslu koji je urađen proteklog vikeda, Vučiniću je pomagao Denis Božović. Na velikoj temperaturi, na vrh Lazanskog brda i na stubu su proveli više od 6 sati namještajući držače i kablove za linkove i prabolu.

U međuvremenu smo sredili studio radija. Instalirali miksetu, povezali sve sa internetom, instalirali ostalu opremu. U studiju je ostalo da odradimo još radove enterijera.