Petnjica i Berane konačno dobili graničnu liniju

Agovic

Arbitražna komisija završila je posao u vezi sa teritorijalnim razgraničenjem opštine Berane i Petnjica, a sporne tačke na potezu od Stjenica do Paljuha, koje su kočile razgraničavanje, pripale su opštini Berane, javljaju Dnevne novine.

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović potvrdio je Dnevnim novinama da je Arbitražna komisija završila posao što se tiče teritorijalnog razgraničenja opština i da konačno postoji granična linija između Berana i odnedavno formirane opštine Petnjica.
“Iako su opštinske komisije oko razgraničenja završile skoro 90 posto posla, arbitraža je bila neophodna, jer je bilo nekoliko spornih tačaka na potezu od Stjenica do Paljuha, gdje su bili različiti stavovi tih komisija. Ono na čemu smo mi insistirali jeste da se dio parcela koje se nalaze u katastarskoj opštini Polica pripoji katastarskoj opštini Petnjica iz razloga što su to vlasnici čija imanja se nalaze i sa desne i sa lijeve strane rijeke Lješnice”, kazao je Agović, koji je nezadovoljan odlukom Arbitražne komisije.
Iz opštine Petnjica su insistirali da se od Stjenica do Duljkove stanice regionalna saobraćajnica pripoji katastarskoj opštini Petnjica i to iz praktičnih razloga, imajući u vidu razvojne planove u smislu da u budućnosti taj put proširi i održava opština.
“Predstavnici naše opštine su glasali za svoj predlog, a predstavnici Berana za njihov, koji je podrazumijevao da se ispoštuje zapisnik iz 1953. godine i stare karte. Kako u prethodnim razgovorima i sastancima niko sa sigurnošću nije mogao da dokaže da je linija razgraničenja iz 1953. godine prolazila upravo tuda, tražili smo da nam se pokaže taj zapisnik, ali ga iz Uprave za nekretnine nijesmo dobili na uvid. Konačno je to da našim zahtjevima nije udovoljeno, iako smatramo da su bili apsolutno utemeljeni i da je trebalo da ih uvaži Arbitražna komisija, mada je dio zahtjeva uvažen tako da je dio saobraćajne komunikacije reginalnog puta Berane – Petnjica pripao katastarskoj opštini Petnjica, ali ne onoliko koliko smo mi tražili”, kazao je Agović.
Teritorijalnim razgraničenjem stekli su se uslovi da se razgovara o podjeli imovine između opština, kao i preuzimanje radnika.
“Odluka Arbitražne komisije je konačna i upućena je Vladi. Ono što slijedi je podjela imovine između opštine Berane i opštine Petnjica, kao i preuzimanje radnika i u narednom periodu ćemo se posvetiti tome”, kazao je Agović.