Potpisan ugovor sa RDC i dobijena saglasnost za montiranje opreme

Danas je potpisan ugovor između nevladine organizacije “Talas – Bihor” i Radio – difuznog centra o pružanju usluga i korišćenju prostora za smještaj radio opreme na Lazanskom brdu u Petnjici. Time je, takođe data saglasnost da instaliranje opreme za budući radio Petnjica u objektu RDC, može da počne.

Ovo je ujedno i posljednja administrativna “prepreka” koju je trebalo preskočiti.