Predata prijava za korišćenje radio-frekvencije

Danas smo predali Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost “Prijavu korišćenja radio-frekvencije” i “Glavni projekat FM predajnika”. Očekuje se da će dozvola biti gotova u utorak 30. juna.

Sa tom dozvolom selimo se u Radio difuzni centar kako bi dobili dozvolu za korišćenje objekata za smještaj predajnika. Očekujemo da se sve to desi u prvoj ili drugoj nedjelji jula. Sljedeći korak je instaliranje opreme. O svim koracima u realizaciji projekta Radio petnjica, poštovani zemljaci, Bihorci, Petnjičani obaviješavaćemo vas na ovom istom mjestu.