Da li primjećujete osobe sa invaliditetom

Večeras je u Domu kulture u Petnjici održana tribina sa temom “Da li nas primjećujete” koju je organizovo NVO “Lica sa invaliditetom”. Ovo je prva organizacija koja se bavi problemima lica sa posebnim potrebama.

Predsjednik NVO “Lica sa invaliditetom” Denis Ramdedović rekao je da osobe sa invaliditetom nijesu bolesne, da imaju prava na rad, zabavu i učenje.

“Ove osobe žele da budu integrisane u društvo da bude korisne za sebi i drugima, da se osjećaju uspješnim članovima društva”

U prorpratnom flajeru je jasno naglašeno šta treba ostvariti kako bi se poboljšali uslovi za osobe sa invaliditetom.

-Osmisliti i praktično podići nivo adekvatnog sistema obrazovanja za osobe sa invaliditetom.

-Otvoriti mogućnost zapošljavanja

-Podići svijest javnosti o osobama sa inveliditetom kao građanima čija su prava jednaka i nedjeljiva od ostalih

O značaju inicijative i NVO “Lica sa invaliditetom”, predsjednik Skupštine ove organizacije Enver Rastoder rekao je da i sam naziv tribine – DA LI NAS PRIMJEĆUJETE, govori o potrebi i značaju  ovih ljudi koji će ubuduće okupljati i zajedno lakše rješavati probleme.

govor

U opštini Petnjica živi više od 20 osoba sa invaliditetom.

Gosti tribine su bili predstavni JU “Centar za podršku djeci i omladini lica sa posebnim potrebama” iz Berana.