Planovi za opremanje studija radija Petnjica

projekcija
projekcija
projekcija

Za dobar radio potreban je i dobar studio. Danas smo sa arhitektama projektovali studio i režiju budućeg radija.

Radio Petnjica će raditi po principu jedan čovjek jedan radio što bi u prevodu značilo da čovjek koji radi za miks pultom je istovremeno i novinar-voditelj. Zato će u jednom prostoru biti smješten i studio i režija radija.

Takozvana “gluha soba” biće obložena azmafonom i ostalim izolacionim materijalima.

Poćetak građevinskih radova je planiran za petak 19. jun, ali je moguće da oni počnu dan ili dva kasnije.