Prvi džinglovi za radio Petnjica

Prije desetak dana u sudiju Boba Stanišića u Podgorici snimljeni su prvi džinglovi za radio. Šest kratkih reklamnih poruka emituju se nakon svake druge ili treće pjesme.

Kratke reklame spotove – džinglove čitali su Ivanka Fatić Rastoder i Srđan Pavićević.