PETNJICA: PREZENTOVAN TREĆI JAVNI POZIV MJERA 1 U OKVIRU IPARD II PROGRAMA: ŠIROK SPEKTAR POMOĆI POLJOPRIVREDNICIMA

U prostorijama zgrade opštine Petnjica upriličena je prezentacija Trećeg javnog poziva Mjera 1 u okviru IPARD-a II.

U okviru Mjere 1, predviđene su investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava. Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore, IPARD II.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva vodoprivrede – Direktorat za plaćanje, prezentovao je Treći Javni poziv za dodjelu sredstava podrške za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD-a ii 2014-2020 i predmet javnog poziva.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava i prihvatljivi troškovi u vezi sa nabavkom nove opreme, mašina i uredaja, mehanizacije, podizanjem zasada višegodišnjih kultura, izgradnjom iili rekonstrukcijom staklenika plastenika i opštim troškovima (koji mogu nastati i prije podnošenja).

Zahtjeva za dodjelu sredstava podrške, osim investicija u izgradnju ili rekonstrukciju dati u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih troškova za Mjeru 1, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. Lica koja ostvaruje pravo na korišćenje finansijske podrške u skladu sa ovim Javnim pozivom moraju ispuniti kriterijume propisane Uredbom o realizaciji postupka korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD program)

Finansijska podrška za ovaj Javni poziv sastoji se od 75% obezbijeđenih sredstava kroz Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD), shodno Finansijskom sporazumu za IPARD 2014-2020 i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore > Od ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava Evropske unije za Mjeru 1 Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava 20% sredstava može biti dodeljeno za investicije u nabavku traktora. Raspoloživih sredstava za Mjeru 1 Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava” za period implementacije IPARD II programa 2014-2020 iznosi 21.693. 333,00 eura, dok ukupan iznos raspoloživih sredstava za ovaj Javni poziv iznosi 7.670.536,76 eura. II sektori za korišćenje sredstava podrške:
Sredstva podrške iz Mjere 1 mogu se koristiti za proizvodnju poljoprivrednih i ribljih proizvoda propisanih uredbom iz sljedećih sektora: mlijeka (govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo): mesa (tip govedarstva, tip ovčarstva tip svinjarstva i tip žiinrstva ); proizvodnja jaja: voća, povrča i ratarstva (uključujuči žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje), vinogradarstva, maslinarstva, pčelarstva i  ribarstva.

ERIS BABAČIĆ