OPŠTINA PETNJICA: KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Opština Petnjica

Sekretarijat za lokalnu upravu u Petnjici raspisuje Konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2021/2021. godinu

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti primijenjenih osnovnih i akademskih osnovnih studija, koji:

– imaju crnogorsko državljanstvo;

– imaju prebivalište u Opštini Petnjica;

– su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju, položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indexom uspjeha 9,00 i najmanje 90% ECTS kredita;

– su prvi put upisali semestar studijske godine;

– koji nisu obnovili ni jednu godinu tokom studija;

– nisu u radnom odnosu;

– nisu stariji od 25 godina;

Pravo na stipendiju imaju i studenti tehničkih fakulteta (građevina, arhitektura, elektrotehnika) bez obzira na uspjeh, zbog deficita tih zanimanja u opštini Petnjica.

Pravo na stipendiju ima i jedan student iz porodice lošeg materijalnog stanja (roditelji korisnici MOP-a i nezaposleni roditelji i porodice čiji ukupni prihodi ne prelaze visinu minimalne zarade) u kojoj ima troje i više djece, bez obzira na uspjeh.

Kandidat koji konkuriše za dodjelu stipendije uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

– potvrdu o prebivalištu,

– potvrdu o upisu godine studija,

– potvrdu o položenim ispitima iz prethodne godine,

– potvrdu o visini ostvarenih ECTS kredita;

– potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni;

– dokaz (izjavu) da nije u radnom odnosu;

– dokaz (izjavu) da student ne prima drugu stipendiju;

– uvjerenje o kućnoj zajednici, (za kandidate iz porodice lošeg materijalnog stanja u kojoj ima troje i više djece);

– potvrdu da su korisnici MOP-a ili potvrdu da su roditelji nezaposlena lica ili potvrdu o visini prihoda članova domaćinstva (za kandidate iz porodice lošeg materijalnog stanja u kojoj ima troje i više djece).

“Prijavu sa kratkom biografijom i kompletnom dokumentacijom- sve dokaze o ispunjenju posebnih i opštih uslova, dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa, u zatvorenoj koverti, na pisarnici Opštine Petnjica – zgrada Opštine, sa naznakom: „Za konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2021/22. godinu“.

NAPOMENA: Dokumentacija kandidata koja je potpuna i koja je blagovremeno dostavljena po prethodnom Konkursu br.: 04-019/21-1228 od 29.09.2021.godine, smatraće se validnom i na ovom konkursu, tako da kandidati neće biti u obavezi da istu dostavljaju ponovo osim u smislu dopune dokumentacije, ukoliko je potrebno.

Sekretar lokalne uprave Ziko Alilović.