DR SAVOVIĆ ZA RADIO PETNJICA O ZNAČAJU MEĐUNARODNOG DANA DJETETA

dr Suzana Savović

Povodom 20.novembra, međunarodnog Dana djeteta, za portal Radija Petnjica je govorila dr Suzana Savović, pedijatar, šef Dječjeg dispanzera i izabrani doktor za djecu u Domu zdravlja Berane i Zdravstvenoj stanici u Petnjici.

Ona je istakla da je 20.novembra, 1959.godine, Generalna skupština UN donijela deklaraciju o pravima djeteta a 1989.god. Crna Gora je postala potpisnik konvencije. „Konvencija podrazumijeva niz dječjih prava, uključujući pravo na život, na zdravlje, na obrazovanje, na igru, pravo na porodični život, zaštitu od nasilja i protiv svih vidova diskriminacije.

Zadat cijele zajednice, a posebno zdravstvenog sistema je da obezbijedi kompletne mjere zaštite zdravlja djeteta. U Crnoj Gori zdravstveni sistem funkcioniše tako da zdravlje i brigu o djetetu na primarnom nivou, vode izabrani doktori za djecu, na sekundarnom nivou vode pedijatri opštih bolnica a na tercijalnom nivou brigu vode pedijatri sa Instituta za bolesti djece KCCG. Primarni nivo podrazumijeva da se za zdravlje i brigu o djetetu bave izabrani doktori za djecu zajedno sa svojim saradnicima.

Briga počinje aktivnom imunizacijom koja u Crnoj Gori podrazumijeva da se djeca vakcinišu protiv deset zaraznih bolesti. Zahvaljujući aktivnoj imunizaciji, mi već nemam nekih strašnih zaraznih bolesti koje su ranije bile u svijetu a to su dječja paraliza i difterija. Međutim, broj djece koji se trenutno vakciniše protiv malih boginja, od 2018.godine do sada je jako mali pa ovom prilikom molim i apelujem na roditelje da se jave u što većem broju da završimo sa obaveznom imunizacijom protiv malih boginja da se ne bi desilo da dobijemo još jednu epidemiju“, istakla je dr Suzana Savović za portal radija i dodala da u sklopu Doma zdravlja postoji i Savjetovalište za mlade kojim rukovodi visoki medicinski tehničar.

„Kako je najveći rizik za zdravlje djeteta povezan sa prihvatanjem rizičnog ponašanja uključujući pušenje, konzumiranje alkohola, rizično seksualno ponašanje, nezdrave prehrambene navike i manjak fizičke aktivnosti, tako se u skloplu savjetovališta za mlade organizuju radonice u kojima se upravo stavlja akcenat na štetnosti duvana, alkohola, narkotika ili na prijevremeno počinjanje seksulanih aktivnosti. Statistički podaci od 2018.godine, pokazali su da su djeca uzrasta 13 do 15 godine, u 10% slučajeva već koristili nekih od duvanskih proizvoda, da su uzrasta od 16 godina, njih 78% probala neko alkoholno piće a da je preko 15% djece u tom uzrastu, već postalo aktivni pušač. Jako je bitno da se u ovim radioncama govori, i to se i afirmiše, o zdravlju djeteta, o zdravom načinu ishrane.

Potrebno je naglasiti da je veliki broj djece u uzrastu od 7 godina, kada su i rađena statistička ispitivanja, pokazalo prekomjerno tjelesnu masu i da je svaki peti dječak i svaka deseta djevojčica već pokazivala znake gojaznosti i imala prekomjernu tjelesnu težinu. To je jako bitno reći iz razloga što gojaznost sa sobom nosi niz zdravstvenih problema koji će se pojaviti kasnije u životu, počevši od dijabetesa koji može da se javi i u ranom dječjem uzrastu.

Zatim, tu je pojavao i kardiovaskularnih bolesti koje se javljaju kasnije. Tome treba dodati nezadovoljstvo djeteta i psihološke probleme, loše učenje što sve dovodi do formiranja jedne nezadovoljne jedinke“, istakla je doktor Savović i naglasila da na osnovu svega rečenog, može se donijeti zaključak da cjelokupna zajednica, a naročito zdravstveni sistem, mora da se bavi djetetom i da obezbijedi efikasnu i kompletnu mjeru zaštite zdravlja djeteta i da se promoviše i afirmiše zdravlje i zdravi stilovi života da bi dijete preraslo u jednu zdravu i fizičku i mentalnu jedinku.