Na porodičnom domaćinstvu Adrović u Donjoj Vrbici već nekoliko godina uspješno se gaji  kupus u Podvadama pored Vrbičke rijeke.

Enver Adrović, student Više medicinske škole u Berana, uz pomoć porodice nastoji da uzgaja kupus od kojeg kako kaže porodično imaju velike koristi.

Ove godine, zasađeno je oko jedan i po hektar kupusa.

“U odnosu na prošlu godinu, prinos je podbacio, ali je cijena, koja je bila veća ove godine, nadoknadila razliku u količini.

Pored Vrbičke rijeke u Podvada zemlja je plodona i ove godine rodilo je oko 35 tona bijelog kupusa, dok crveni kupus nije stasao i nije započeta prodaja”, kaže Adrović.

Od crvenog kupusa očekuje rod od oko 15 tona.

“Nije bilo problema za plasman bijelog kupusa u dogovoru velikim trgovačkim lancima uspio sam da ga, po zadovoljavajućim cijenama prodam na vrijeme.

Prethodne godine Ministarstvo poljoprivrede subvencionisalo je zasađivanje kupusa po hektaru i to nam je mnogo značilo u smislu pokrivanja određenih troškova.

U ovoj godini, od Ministrastva poljoprivrede još uvijek nije bilo nikakvih subvencija, ali su najavili da će ih biti u narednom periodu.

Nastojaću da u narednom periodu proširim i usavršim proizvodnju”, kazao je Enver.

“Nadam se da će se u narednom periodu prepoznati ideja kod nadležnih i ljudi dobre volje za izradu hladnjaču sa sistemima za skladištenje kupusa, koja će održavati svježinu. Uz to, ono što je još bitno za plasman i bavljenje ovim poslom je da u sklopu hladnjače imamo prostoriju i mehanizaciju za obradu i proizvodnju kisjelog kupusa. Proizvođači ne bi imali problem sa plasmanom, imali bi potpuniju ponudu i bio bi riješen problem viška proizvoda. Vjerujem da će lokalna uprava i Ministarstvo poljoprivrede imati sluha i prepoznati naš višegodišnji problem i pomoći nam u prevazilaženju istog”, zaključio je Enver Adrović.

ENKO KORAĆ

PODIJELI