Fondacija “Bihor Petnjica” iz Njujorka pokrenula je akciju stipendiranja studenata sa područja Crne Gore, Sandžaka, Kosova i Makedonije za skolsku 2021/22. godinu

„Ova akcija sprovodi se već trecu godinu, a u Fondaciji su optimisti da ce broj stipendista biti veћi ove godine s obzirom da iz godine u godinu postoji sve veћa zaintersovanost kako donatora tako i studenata za ovaj projekat.

Bez znanja nema napretka, znanje je esencija i pokretač svih, kako društvenih tako i ličnih  uspjeha. Prisjetimo se Kur`anskog imperativa koji kaže “IKRE

– UČI” i koji nas podsjeća na vrijednost znanja.

S tim u vezi, imamo za cilj da stipendiranjem naših mladih nada i novih generacija doprinesemo razvoju naših krajeva. Kroz stipendiranje studenata imamo za cilj, ne samo da finansijski pomognemo već i da nagradimo i motivišemo naše mlade u daljem školovanju”, kazao je predsjednik Fondacije Adem Rastoder.

Ohrabrujemo naшe mlade intelektualce da nam шalju svoje rezultate te da zajedno stvaramo jednu veliku mržu i tako povezujemo zavičaj sa Amerikom. Prednost u stipendiranju imaju studenti čije porodice su lošijeg materijalnog stanja i čiji su budžeti dodatno pogođeni aktuelnom COVID situacijom”, istakli su iz Fondacije.

Oni su kazali da aktivno rade i pripremaju se da prime i obrade zahtjeve studenata te da ih bez ikakve pristrasnosti boduju i sačine rang listu onih koji ce dobiti stupendiju za narednu godinu.

Stipendija za ovu godinu će iznosti 700 dolara i i biće dodijeljena u deset mjesečnih rata.

USLOVI I PRIJAVA ZA STIPENDIRANJE:

 • Pravo na stipediju mogu ostvariti samo redovni studenti
 • Kandidat ne smije biti korisnik stipendije u drugoj organizaciji
 • Kandidat koji ostvari pravo na stipendiju mora dostaviti srednju ocjenu i potvrdu o položenim

ispitima nakon prvog semestra u tekućoj 2021/2022. godini

 • Donja granica prosjeka na studijama je ocjena 8.
 • Kandidat ne smije biti u radnom odnosu
 • Rok za podnošenje prijave je 15.10.2021. godine.
 • Starosna granica studenta ne smije prelaziti 25 godina u trenutku kandidovanja

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS:

Dokumentacija se dostavlja isključivo na bosanskom jeziku.

 1. Popunjen prijavni formular koji se može preuzeti kontaktom na email adresu [email protected]
 2. CV
 3. Motivaciono pismo (maksimalno na 1 strani)
 4. Potvrda o polozenim ispitima u prethodnoj godini sa srednjom ocjenom
 5. Potvrda o redovnom studiranju
 6. Potvrda o materijalnom stanju u porodici
 7. Fotografija
 8. Ostale diplome/sertifikati
 9. Akademska preporuka profesora

Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti najkasnije do 15. 10. 2021. godine lično koordinatoru  Enveru Rastoderu u Petnjici, kontakt telefon:

+38269499706 ili u elektronskoj formi u

PDF formatu na e-mail adresu [email protected] i [email protected]

DODATNE INFORMACIJE PRILIKOM APLICIRANJA ZA STIPENDIJU

 • Sva dokumenta koja studenti dostavljaju moraju biti validna i opečaćena
 • Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati
 • Dokumentacija dostavljena nakon 15.10. 2021. godine neće se razmatrati

Svi studenti će dobiti potvrdu putem e-maila o prihvaćenoj aplikaciji

 • Preporuke profesora moraju biti na memorandumu fakulteta ili u

word dokumentu sa pečatom, kontakt podacima i pečatom profesora.

PODIJELI