U radnoj posjeti opštini Petnjica boravila je delegacija Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Sstanku su prisustvovale dr Vesna Lakušić, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, PR Tamara Radunović.

Tema sastanka je bila upoznavanje sa uslovima za otvaranje podstanice Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Petnjici.

Na sastanku je istaknuta nužnost ostvaranje podstanice u Petnjici.

Predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović je kazao da je lokalna uprava nekoliko puta upućivala dopis i tražila od nadležnih da se podstanica otvori a sve sa ciljem povećanja kvaliteta zdravstvene zaštite građana Petnjice.

„Zakonski uslovi stekli su se prošle godine, mi smo ovo pitanje ponovo aktualizirali i poslali zahtjev novoj ministarki zdravlja Jeleni Borovinić Bojović za otvaranje ove stanice.

Našim tragom išle su i druge lokalne sredine koje nemaju podstanicu, tako da smo na sihronizovan način uspjeli da ponovo pokrenemo ovo pitanje“, kazao je predsjenik Opštine Samir Agović.

Ono što je značajno za sastanak jeste da je je dr Lakušić sa njenim timom obišla prostorije u Zdravstvenoj stanici, koje su predviđene za podstanicu i konstatcija je bila da su prostorije adaptirane i primjerene za tu djelatnost.

„Adaptiranost prostorija je jako bitna i sada je na potezu ministarstvo. Nakon urađene sistematizacije i raspisivanja javnog oglasa za zapošljavanje, kako ljekara tako i srednjeg medicinskog kadra prilika je da se konačno u Petnjici otvori stanica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.
Koliko je to važno za naše građane, suvišno je govoriti“, istakao je Samir Agović.

Na sastanku akcentovani su slučajevi  u nedostatku Hitne pomoći koje je za rezultat imalo fatalne posljedice za živote građana Petnjice.
Sa ovim, prisutni su istakli da će se riješiti akutni problem kada je u pitanju zdravstvena zaštita građana Petnjice.

„Vjerujem da će se u Petnjici vrlo brzo otvoriti podstanica, obzirom da postoje preduslovi kao i da je uručena donacija hitnog medicinskog automobila od porodice Ćamila Ramdedovića, koje se može koristiti u prvim danima rada ove itekako važne službe za naše građane“, kazao je prvi čovjek Opštine.

Na sastanku je konstatovano da je lokalna uprava u Petnjici opterećena time što ima razruđena sela, staračka domaćinstva i što takav vid zdravstvene zaštite je nužno potreban iz najprije ovih razloga, a to je da najstarijim stanovnicima zdravstvena zaštita je prijeko potrebna.

„Na taj način, građani Petnjice osjetiće boljitak u zaštiti zdravlja i da će Zavod za hitnu medicinsku pomoć, kroz otvaranje filijale u Petnjici biti koristan za mlade kadrove, posebno srednje medicinske struke i očekujem da će se nekoliko naših ljudi zaposliti. Uz to, imaćemo nekoliko porodica koje će imati egzistenciju zbog toga što će biti radno angažovani na poslovima u jednoj ovakoj organizaciji.

Dr Vesna Lakušič apostrofirala je da joj je želja da stanica bude aktivna u Petnjici. Uvjerila se u podatke koje smo iznijeli. Stekao sam utisak da je doktorica odlučna da sa svoje pozicije da veliki doprinos kako bi se stanica u što kraćem roku otovrila.
Spremi smo da ponudimo benefite za naše ljekare u smislu da će lokalna uprava i država obezbijediti stambeni prostor“, kazao je Samir Agović.

N kraju, prvi čovjek Opštine zaključio je uz očekivanje da će nakoj izvještaja koji će sačiniti dr Lakušić biti upoznato ministarstvo i da očekuje brzu reakciju Ministarstva zdravlja za potrebom građana Petnjice da dobije zdravstvenu zaštitu.

ENKO KORAĆ

PODIJELI