Sekretarijat za lokalnu upravu opštine Petnjica, donijela je Program javne rasprave na temu:

  1. Nacrt Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte
  2. Nacrt odluke o obezbeđivanju alternativnog smještaja
  3. Nacrt odluke o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta

Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da uzmu učešća u razmatranju  ovog plana i to:

24.02.2021.god. za mjesne zajednice i građane u 09.30h

24.02.2021.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 10.15h

24.02.2021.god. za političke stranke u 12.00h

Sa predlozima navedene odluka  zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za lokalanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 13 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na Nacrt odluka, mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.

PODIJELI