Isplata jednokratne novčane pomoći od 100 eura iz novog paketa podrške privredi i građanima Vlade Crne Gore za I kvartal 2021. godine, a koja se odnosi na nezaposlena lica sa evidencije, počinje danas.

  1. CKB banka će, kao društveno odgovorna banka, vršiti isplate nezaposlenim licima, korisnicima jednokratne novčane pomoći, bez provizije.

Nezaposlena lica sa evidencije Zavoda novac mogu podići sa ličnom kartom na šalterima CKB banke.

  1. Kada su u pitanju korisnici novčane naknade ispod 100 eura, razlika do iznosa od 100 eura, biće isplaćena preko Prve banke obzirom da korisnici novčane naknade već imaju otvorene račune kod ove banke.

Dok se materijalna davanja i penzionerska primanja mogu podići u petnjičkoj Pošti.

PODIJELI