Petnjičko komunalno preduzeće je bogatije za HTZ opremu koju čini odijelo, zaštitne cipele, rukavice i šljem.

“Ovu zaštitu opremu smo obezbijedili zahvaljujući projektu – Ujedinjeni protiv zagađenja, koji se realizuje u partnerskom odnosu opštine Petnjica i opštine Đakovica sa Kosova. Projekat je finansiran od strane EU. Svim našim radnicima će oprema izuzetno značiti u zimskim danima jer se radi o toploj i udobnoj uniformi. Posebnu zahvalnost dugujemo menadžeru projekta, Almiru Šutkoviću, jer on vodi projekat. Moram da istaknem da je ova oprema samo dio aktivnosti koje se sprovode u okviru ove bilaterlane saradnje podržane od strane EU. Već smo realizovali nekoliko aktivnosti kao što su sanacija jednog dijela divljih deponija, obezbjeđivanje kanti za otpad, postavljanje info table za zaštitu životne sredine, a sa HTZ opremom je stigla i presa za presovanje/baliranje suve frakcije komunalnog otpada”, istakao je Ritaf Agović, tehnički direktor komunalnog preduzeća za portal radija.

DENIS BOŽOVIĆ

PODIJELI