Nevladina organizacija „Centar za seoski razvoj dobitnik je prvog mjesta na konkursu koji je opština Petnjica raspisala za finansiranje projekata nevladinih organizacija u vrijednosti od 700 eura.

Predsjednik nevladine organizacije „Centar za seoski razvoj“ Enver Rastoder zahvalio se Komisiji za raspodjelu sredstava koja je prepoznala i vidjela ono što je cilj organizacije a to je da se sredstva utroše onako kako treba i u interesu svih nas koji tu borave  i onih koji prolaze.

Enver Rastoder

Rastoder ističe da je motiv akcije čuvanje prostora Divan bašte koji je, kako kaže jedan od detalja i prostora koji zaista zavređuje pažnju u Petnjici.

„Divan bašta je mjesto gdje se može sjednuti, porazgovarat i popit čaša vode. Ovim putem ću, pored projekta, apelovat na nadležne da se ta voda u Divan bašti reguliše. Nije to prevelika količina vode ali ima je dovoljno da putnici – namjernici mogu popit čašu vode i osvježit se“, kaže Enver Rastoder.

„Pored toga, najveći problem i ono što je nas kao organizaciju iritiralo i mene lično kao čovjeka, jeste da svakodnevno vidimo vozila koja se parkiraju na tom prostoru, porušeni zaštitni stubići koji su sprečavali da vozila ulaze na tu površinu. Stubići su simbolično govorili da se tu ne može parkirati ali, toliko smo savjesni da to ne gledamo već i dalje se i dalje parkiramo na platou koji je predviđen samo za šetnju i odmor“, kaže Rastoder.
Enver Rastoder je kazao da u okviru projekta Divan bašta renovirati sa određenim izmjenama i dopunama i dobiti novi sjaj.

„Organizacija, shodno sredstvima koja je dobila, i pored toga što nijesu to dovoljna sredstva da bi se projekat kompletno realizovao, ali ćemo uz neke naše napore i pokušat da što više sami odradimo kako bi sa tim sredstvima pokrili što veći dio toga što smo planirali. Planirali smo, prvenstveno, zaštitnu ogradu u vidu stubića sa žardinjerima. Nadam se da te žardinjere neće moći pomjerat. Jesu skupi ali, daće posebnu čar ovom prostoru. Kada to sredimo, planiramo da se uradi drvored iznad bašte kao i reklamni panoi koji će korsititi kako za ljetnje manifestacije tako i uopšteno. Radi se o okvirima koji će biti postavljeni na razvlačenje. Još jedan detalj koji nam zaista treba, je to što svake godine kada pravimo programe na tom prostoru, imamo problem sa rasvjetom. Jednim dijelom smo regulisali, akcijom nas radnika iz Centra za kulturu, i postavili smo jednu sijalicu, tačno iznad bine/scene, i ona je dovoljna za taj dio prostora. Međutim, za potrebe kamera i svega kako bi se lijepo vidjelo, potrebna je još jedna sijalica koja bi išla sa suprtno strane kako bi davala svjetlost. Imamo u planu da kupimo još jednu takvu sijalicu, postaviti je na zidu Centra za kulturu i ona će davati potrebnu svjetlost. Projekat je dosta skup a ukupni iznos koji smo planirali je bio predviđen da samo pokrije troškove nabavke a sve radove sami iyvodimo.

Na kraju još jednom je istakao zahvalnost opštinskoj Komisiji. Jeste da su nedovoljna sredstva ali ćemo ipak nešto uraditi. Vjerujem u neke drage prijatelje koji će se uključiti a možda će još neka od nevladinih organizacija prihvat ovaj naš plan pa sa dijelom svojih sredstava priključiti. Mi smo otvoreni za svakog ko god želi dobro Petnjici, ko god želi dobro ovom prostoru, dobro je došao”, zaključio je predsjednik nevladine organizacije „Centar za seoski razvoj“ Enver Rastoder