U zgradi Opštine Petnjica održana je radionica za izradu lokalne strategije zapošljavanja uz prisustvo članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Sastanku su prisustvovali Irma Škrijelj i Demir Agović, u ime lokalne uprave, Muhamed Adrović u ime SMŠ, Rifat Skenderović CZSR, kao i članovi projektnog tima EU-SOPESS „Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori“ Meri Lorenčić i Lidija Brnović.

Lokalna uprava se na poziv Ministarstva rada i socijalnog staranja uključila u projekat „ Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori“, koji finansirju EU i Vlada Crne Gore. Taj projekat ima za cilj podstaći razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u cilju poboljšanja tržišta rada i povećanja zapošljivosti.

U razgovoru  za portal Radija Petnjica, samostalna savjetnica za ljudske resurse Irma Škrijelj, predstavila je ciljnu kategoriju realizacije projekta „Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori“.

„U ovoj godini, izradiće se strategija zapošljavanja Opštine za period 2021-2025 i akcioni plan zapošljavanja, kako bi se definisali prioriteti i ciljevi koje želimo postići u Opštini, kako bi se unaprijedilo naše tržište rada.

Navedena dokumentacija je potrebna lokalnoj samoupravi, kako bi mogli sistematično pristupiti problematici zapošljavanja i pripremiti projekte, preko kojih bi dobili finansijska sredstva za podršku kako nezaposlenim i zaposlenim licima, tako i poslodavcima.

Osnovana je lokalna partnerska grupa koja će pomoći lokalnoj upravi u izradi strategije i ostalim aktivnostima vezanim na zapošljavanje. Sastav je takav da povezuje ključne institucije u Petnjici, kao što su: lokalna uprava, Zavod za zapošljavanje, Centar za socijalni rad i Srednja mješovita škola.

Ono što će se postići ovim projektom su razvijena metodologija za identifikovanje potreba na tržištu rada, izrađena lokalna strategija zapošljavanja i godišnji akcioni plan zapošljavanja koji su osnov za traženje sufinansiranja mjera aktivne politike tržišt rada, obučeni predstavnici LPZ-a za izradu, sprovođenje i praćenje aktivnih mjera tržišta rada i partnerskih projekata, prilika za razmjenu iskustva sa zemljama u regionu i EU o lokalnim partnerstvima za zapošljavanje i lokalnim inicijativama“, zaključila je samostalna savjetnica za ljudske resurse kao i predsjednica lokalnog partnerstva za zapošljavanje Irma Škrijelj.

ENKO KORAĆ

PODIJELI