San Dobrodolaca da se kroz njihovo selo pruži asfaltna džada i da se zauvijek zaboravi blatnjav put od njihovog sela prema svijetu – konačno je pretvoren u stvarnost.

Priredili: Džafer i Enver Šabotić
(Luksemburg)


Zahvaljujući velikom broju Dobrodolaca rasutih širom svijeta, a na inicijativu jednog broja njih koji su u dijaspori, ali su vječito sanjali ovaj put, prikupljeno je samo u dijaspori 183.500,00, te uz pomoć opštine Petnjica i Vlade Crne Gore koji su učestvovali sa 130.000,00€, realizovan je ovaj projekat i Dobrodolci konačno dobili asfaltni put od sela Bor do kraja sela Vrsajke i došli do granice sa bjelopoljskom opštinom.
Ovaj projekat ne bi bio realizovan, ili ne bi na ovaj način i ovako kvalitetno da se nisu uključili i mještani dobrodola koji su u dobroj mjeri pripomogli da se spremi put za asfaltiranje.
Ovo je, svi su saglasni, istorijski projekat i renesansa sela.

***

Ovaj projekat započet je još 2005. godine.
Prisjetimo se: selo Dobrodole nalazi se u ataru opštine Petnjica. Smješteno podno planinme Lađevac, ispod Goljovog krša, na istočnoj strani graniči sa selom Bor, a sa sjeverozapdne strane graniči sa selom Korita, sa zapada selom Goduša. Korita i Godušase pripadaju opštini Bijelo Polje. Na južnoj strani Dobrodola nalaze se sela Hazane i Vrševo, dok je na jugoistoku selo Ponor.

Kako i samo ime kaže selo se nalazi u pitomoj dolini oivičeno brježuljcima i krševitim vijencem koji se naslanja na planinu Lađevac. Iako pripada planinskom kompleksu bihorskih sela ovdje uspijevaju sve voćne kulture i nadaleko je poznato po izvoru Dobrodolsko vrelo koje se nalazi nasred sela, kao i po Dobrodolskoj rijeci i Dobrodolskom homaru. Za gostoprimljivost ljudi ovoga sela zna se u cijelom petnjičkom kraju, pa i dalje…
U ovom selu živjele su porodice: Šabotić, Goljo, Klica, Ličina, Ligonja i Kurpejović. Danas žive familije Šabotić, Ličina i Klica.

Od vajkada su se Dobrodolci borili i davali sve od sebe kako bi olakšali bivstvovanje u ovom kraju: elektifikacija sela izvršena je 1974. Put prema planini Lađevac kroz Goljov krš probio je još pedesetih godina rah. Muslija Šabotić, koristeći od svih tehničkih pomagala samo macu i ćuskiju. Kasnije su Dobrodolci probili put od Bora uz Jevice do vrha svoga sela. I ovaj put je probijen sredstvima mještana sela Dobrodole, ali put nije bio adekvatan i morao se probijati novi, pa je osamdesetih godina prošloga vijeka probijen put nešto niže i koji je izlazio na Dobrodolsko polje. Taj put je prošao kroz imanja mještana Dobrodola koji su velikodušno ustupili svoj posjed za traku puta. Probijanje i ovog puta su finansirali mještani sela Dobrodola, akciju je predvodio rah. Fazlija Fako Šabotić, da bi 1995. put bio nasut i to je bio vidan napredak ka modernijoj trasi. Ovu akciju predvodio je Murat Umerov Šabotić.
Nakon deset godina 2005. put je proširen, urađeni propusti i tada putna trasa dobiva sve karakteristike kolskog puta i odlična je podloga za asfalt. Tada je utrošeno 30.000,00€. I ovaj novac je prikupljen od mještana ovoga sela. Tada je i urađen idejni projekat puta za asfaltiranje, a projekat je uradio poznati arhitekta Hasan Bošnjak iz Bijelog Polja, a direkcija za javne radove Crne Gore pomaže sa još 30.000,00€. Na čelu i ove akcije bio je Murat Šabotić, a u odboru za izgradnju puta bili su: Rameza, rah. Hilmo i Džafer Šabotić, Raho Ličina i Harun Klica.

Početkom 2019. Dobrodolci konačno kreću u ostvarivanje dugogogodišnjeg sna – asfaltiranje puta. U tu svrhu Dobrodolci su uz pomoć komšija i prijatelja prikupili 130.000,00 za glavnu trasu puta u dužini od 5,5km. Kada je završena glavna dionica puta, vidjevši kvalitet radova firme Bemax i prednosti koje donosi novi put – mještani sela Dobrodole su poveli još jednu akciju i za dva dana prikupili još 53.500,00€. Sa ovim sredstvima urađena su tri kraka prema zaseocima, od kojih je najduži 800 metara prema kućama Ličina.
Ovu akciju, na zadovoljstvo cijeloga sela, vodio je Fejzo Šabotić, koji živi i radi u Luksemburgu.
U sastavu odbora iz Luksemburga bili su: Džafer, Enver, Dževad, Edin, Nermin,  Elmin, Mervan i Elvin Šabotić, te Raho Ličina i Harun Klica. Za Švajcarsku: Ismet i Semir Šabotić, a za Njemačku Soko i Esko Šabotić i Emir Klica, a za Dobrodole u odbor za izgradnju puta bili su: Mujo, Edit i Almir Šabotić.
U administrativnom dijelu ovaj projekat je itekako pomogao Hasim Šabotić, koji živi i radi u Sarajevu.
Ukupna dužina puta sa kracima iznosi 6,5km i ovo važi za najveći investicioni projekat u oblasti putne izgradnje na opštini Petnjica.

Znajuću da putevi spajaju ljude i krajeve, te da su od krucijalne važnosti za razvoj kraja kroz koj prolaze – veliki broj mladih iz dijaspore i samog sela Dobrodole su se uključili u ovaj projekat i shoddno svojim mogućnostima pružili pomoć i podršku koja je od izuzetnog značaja i posebno ohrabruje.

Pored ove akcije Dobrodolci su pokrenuli i akciju izgradnje džamije i gasalhane i za ovaj projekat prikupljeno je i investirano blizu 200.000,00€.

Dobrodolci ostaju kao pozitivan primjer dobre organizacije kada su u pitanju zajednički interesi vezani za zavičaj.

 

PODIJELI