Radnici komunalnog preduzeća Petnjica počeli su jutros izgradnju slivnika pored zgrade gdje je smještena Ambulanta.

“Atmosferske vode koje se slivaju od Johovica prema centru, biće usmjerene u slivnik, koji će uskoro biti urađen. Na taj način, zaštiti ćemo centar Petnjice od voda koje su u prethodnom periodu prolazile kroz uže jezgro i pravile problem pješacima. Voda će biti usmjerena u kanal, koji je urađen za otpadne vode”, kazao je Mithad Cikotić, direktor Komunalnog preduzeća.

ENKO KORAĆ

PODIJELI