Danas je u Petnjici potpisan Memorandum o saradnji Opštine Petnjica i Caritasa o saradnji na projektu pružanja podrške i pomoći starim i iznemoglim licima. Ovaj projekat se sprovodi u tri crnogorske opštine – Danilovgradu, Gusinju i Petnjci.

Direktor Caritasa za Crnu Goru, Marko Đelović istakao je zadovoljstvo potpisivanjem Memoranduma.

„Projekat se finansira iz sredstava Evropske unije, a vrijednost je 200.000 eura i trajaće dvije godine. Realizovaće se preko direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava evropske pomoći Ministarstva finansija i Ministarstva rada i socijalnog staranja“, kaže Đelović.

On je dodao da Caritas Crne Gore sa Opštinom Petnjica već tri godine realizuje projekte u ovoj oblasti.

“Zadovoljstvo nam je da ove aktivnosti nastavljamo i proširujemo kroz veći broj angažovanih osoba i veći broj primaoca pomoći. Poseban benefit za korisnike će biti to što će volonteri proći kroz akreditovanu programsku obuku što će rezultirati unapređenjem njihovih stručnih kapaciteta i vještina“, zaključuje Marko Đelović, direktor Caritasa Crne Gore.

Predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović ocijenio je da je projekat veoma važan za najstarije građane Petnjice.

“U naredne dvije godine tri osobe biće angažovane za pomoć starim ljudima. Sa Caritasom smo u prethodnom periodu realizovali niz projekata socijalne zapštite i ova humanitarna organizacija se pokazala ka osvjedočeni prijatelj građana Petnjice“, rekao je Agović.

On je istakao važnost projekta, zbog, kako je rekao, sve manjeg broja ljudi koji žive u udaljenim mjestima Petnjice.

„Kroz ovaj projekat, pored tri, angažovaćemo još dvije osobe koje će se preko Zavoda za zapošljavanje finansirati u trajanju od četiri mjeseca“, podvukao je Agović.

On se zahvalio koordinatorki Caritasa za Petnjicu Lidiji Vulević, dr Nermini MuratovićMilici Božović.

ENKO KORAĆ

PODIJELI