Zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama lokalna uprava intezivno radi na sanaciji oštećenih makadamskih puteva na području MZ Vrbica, zaseok Prisoje i u MZ Radmanci, zaseok Joše.

„Put Kraka – Prisoje bio je u veoma lošem stanju pa smo angažovali komunalno preduzeće da izvrši nasipanje pomenutog putnog pravca. Radnici komunalnog preduzeća su ugradili oko 210 kubika kamenog materijala. Na ovom putnom pravcu obezbijedićemo još određen broj cjevastih propusta pa će konačno ovaj putni pravac biti prikladan za odvijanje saobraćaja a što će posebno značiti poljoprivrednim proizvođačima. Drugi putni pravac je u zaseoku Joše gdje takođe radnici komunalnog preduzeća vrše nasipanje dijela putnog pravca koji povezuje ovaj zaseok sa lokalnim putnim pravcem Radmanci – Pecko. Osim nasipanja ovog putnog pravca, komunalno preduzeće izvodi radove na proširenju krivine u ovom zaseoku što je bio jedan od opravdanih zahtjeva mještana ove MZ. Nastavićemo i u narednom periodu sa sanacijom oštećenih putnih pravaca na području naše opštine shodno prioritetima koje smo utvrdili na osnovu zahtjeva MZ sa terena“, istakao je predsjednik opštine Samir Agović za portal radija.

D.B.

PROČITAJTE JOŠ:

BIHORAC BRANO POPOVIĆ IZ AZANA: ODOŠE SVI ODAVDE, NEMA NI DVADESET SIJALICA U SELU DA JE UPALJENO

PODIJELI