Član savjeta MZ Radmanci Semir Ličina ukazao je na nekoliko osnovnih komunalnih i infrastrukturnih problema opštine i apelovao na njihovom rješavanju.
Nepostojanje gradskog jezgra ni nakon više godina samostalnosti opštine, Ličina vidi kao problem koji je mogao biti riješen kako bi, kako kaže, Petnjica “izgledala kao savremena čaršija”.
“Petnjica još nema ni neku šetališnu zonu, kako bi neko ko dođe mogao da se osjeća prijatno kao u svakom drugom gradu. Takođe, kada smo dobili opštinu nadali smo se da će to biti servis podjednak za sve. Nažalost, opština je danas institucija porodičnog zapošljavanja, tako da danas imamo u Bihoru cijele porodice koje su upošljene, a sa druge strane, dosta onih koji nemaju posao. Navešću primjer zaseoka iz kojeg dolazim, gdje ima dvadesetak radno sposobnih mladih ljudi od kojih su svi bez posla”, tvrdi Ličina uz opasku da to nije slučaj samo sa njegovim zaseokom već takvih slučajeva ima u cijelom Bihoru.
Ličina je podsjetio na činjenicu da su građani zaseoka Ličini u MZ Radmanci uputili zahtjev za asfaltiranje puta u tom kraju, ali da od opštine nijesu dobili nikakav odgovor.
“Očekujem od lokalne vlasti da se popravi i da konačno stave u prvi plan sve ono što nije do sada, a važno je za opstanak mladih. Ako žele da nas kazne zbog toga što smo glasali za neku drugu partiju neka to urade, ali na drugačiji način…”, zaključio je član savjeta MZ Radmanci Semir Ličina.
PODIJELI