Lista nivoa razvijenosti Opština u Crnoj Gori, mjerena indeksom nivoa razvijenosti, koju je uradilo Ministarstvo ekonomije, koristeći statističke podatke za period 2016-2018, na osnovu koje će se dijeliti sredstva Egalizicionog fonda, pokazuje da je Petnjica najnerazvijena opština u Crnoj Gori. Tu vijest komentarisali su iz odborničkog kluba Socijaldemokrata u Petnjici.
“Ova činjenica, potvrđuje naše tvrdnje da jednopartijska lokalna vlast DPS-a, nema viziju da vodi Opštinu ka stabilnom i održivom ekonomskom razvoju i opravdava naše javno reagovanje da Petnjica više “tone” nego što “plovi”, na čelu sa predsjednikom Opštine gospodinom Agovićem i predsjednikom Skupštine Opštine gospodinom Adrovićem.
Kupovina “Motela” po duplo  većoj cijeni od tržišne vrijednosti tog objekta, asfaltiranje i modernizacija lokalnih putnih pravaca na bazi ličnih interesa lokalnih opštinskih funkcionera i funkcionera lokalnog DPS-a. Kontinuirano prenošenje finansijskih sredstava iz prethodne u tekuću budžetsku godinu, asfaltiranje staza u kućnim dvorištima funkcionera Opštine, a na uštrb saniranja udarnih rupa na lokalnim putnim pravcima, koje su pripremljene a još uvijek nijesu sanirane;izmjena trasa lokalnih kategorisanih putnih pravaca za potrebe pojedinaca, koji godišnje u Petnjici provodi ne više od 5 dana, a na štetu građana koji su ostali da žive i stvaraju u Petnjici; zapostavljanje razvoja realnog sektora; osporavanje od strane gospode Adrovića i Agovića da Petnjica dobije i prve nazive ulica  i urbanu sredinu; partijsko zapošljavanje; neorganizovanje gradskog prevoza od strane Lokalne samouprave čija je to nadležnost. Prikazivanje pozitivnog finansijskog stanja u budžetu Opštine, menadžment Opštine baca “prah” u oči javnosti a prije svega građana Petnjice, pokušavajući da na ovaj način prikrije katastrofalno stanje u Opštini; prodavanje predizborne “magle” koju stvara “fabrika industrijskog ćumura” i predizborne “magije” o fabrici “magičnih” peškira su samo neke od karakteristika politike koju vodi jednopartijska lokalna vlast DPS-a, koja je dovela do toga da  Petnjica bude ubjedljivo najnerazvijena Opština u Crnoj Gori.
Politika neznanja ili nehtenja koju vode predsjednik Opštine i predsjednik Skupštine, predstavlja politiku pogubljenog, haotičnog vođenja Opštine, politiku bez cilja, bez vizije, bez programa. Centralizovana, bezobzirna i politika bahaćenja prva dva čovjeka Opštine, krade budućnost Petnjici da bude Opština sa održivim ekonomskim razvojem, krade nadu mladim ljudima  da  svoju budućnost mogu graditi u Petnjici, a tjera ih da svoju egzistenciju i egzistenciju svoje porodice traže u zemljama zapadne Evrope.
 Ovaj alarm ekonomskog sunovrata Opštine, koji su upalili prva dva čovjeka u Opštini, poziva sve učesnike društveno političkog života u Petnjici na reakciju, a predsjednika Opštine i predsjednika Skupštine Opštine na odgovornost i da što prije podnesu ostavke na svoje pozicije”, stoji u saopštenju Kluba odbornika SD-a u Petnjici.
PODIJELI