JU Centar za kulturu Petnjica je za učenike osnovnih i srednje škole sa područja opštine, raspisao likovni konkurs na temu “Sve boje jeseni”.

Stručni žiri će odabrati najbolje radove za izlaganje na izložbi i dodijeliti nagrade u tri starosne kategorije.

I kategorija – od I do V razreda

II kategorija – od VI do IX razreda

III kategorija – učenici srednje škole.

Krajnji rok za prijem radova je 6.decembar. Izložba radova biće otvorena 18.decembra na kojoj će biti uručene nagrade za najuspješnije učenike. Prema propozicijama, na konkursu mogu učestvovati pojedinci, osnovne i srednje škole, izbor tehnike je slobodan, format radova je A3 ( 297x420mm ) blok broj 5, radovi moraju biti originalni i rađeni samostalno nastali u 2019.godini a na poleđini rada čitko ispisati ime i prezime, razred, naziv škole, mentora i ostaviti kontakt telefon.

Radove slati na adresu: JU Centar za kulturu Petnjica ( sa naznakom za likovni konkurs ).

D.B.

PANORAMSKI OKVIR NA “DULJKOVOJ STANICI”