Pored redovnih aktivnosti koje komunalno preduzeće obavlja, u proteklom periodu radnici komunalnog su izvodili radove na putnom pravcu Petnjica – Bioča gdje su radili na uklanjanju rastinja u putnom pojasu.

Paralelno tim aktivnostima, izvode se radovi na kanalu za odvod atmosferskih voda na putnom pravcu Kalačica – Tucanje. Takođe, mehanizacija komunalnog preduzeća radi na iskopu temelja u MZ Gornja Vrbica za gasulhanu kao i radove na ukopu cjevovoda na putevima gdje se izvode asfalterski radovi u opštini.

Prema riječima direktora Mithada Cikotića, u tekućoj sedmici su radili na regulaciji korita rijeke Popče u mjestu Lagatore. Aktivnosti komunalnog preduzeća se nastavljaju, u dogovoru sa lokalnom upravom, na sanaciji lokanilh puteva na putnom pravcu u Savinom Boru.

DENIS BOŽOVIĆ

PODIJELI