NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana i NVO „Centar za seoski razvoj“ iz Petnjice informisale su  zainteresovana pravna lica (mikro, mala, srednja i velika) preduzeća, kao i kooperative da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja raspisalo IPARD javni poziv za preradu, u vrijednosti od 15,6 miliona eura bespovratne podrške.

Logo Centar za seoski razvoj i Sjeverna zemlja

Kroz novi IPARD poziv za preradu, zainteresovani aplikanti mogu konkurisati sa projektima, čiji prihvatljivi troškovi iznose od 40.000€ do 1.500.000€, dok podrška iznosi do 50% prihvatljivih troškova. Dodatna sredstva podrške od 10% mogu se dodijeliti za dio prihvatljivih/odobrenih troškova koji se odnosi na upravljanje otpadom, nusproizvodima, prečišćavanje otpadnih voda i iskorišćavanje otpada. Podrška se dobija nakon što se realizuje cjelokupna investicija.

Predmet investicije može biti izgradnja, rekonstrukcija ili opremanje objekata za prijem i preradu proizvoda, nabavka opreme, mehanizacije, uređenje infrastrukture na proizvodnoj jedinici, investicije u izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uvođenje sistema bezbjednosti hrane i upravljanje kvalitetom proizvoda.

Podrška se dodjeljuje za preradu poljoprivrednih i ribljih proizvoda, za koje su postavljeni i specifični kriterijumi, odnosno uslovi koje potencijalni korisnici podrške moraju da zadovolje da bi ostvarili podršku kroz ovaj javni poziv.

U trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu, u zavisnosti od sektora prerade, korisnici moraju imati:

Sektor prerade mlijeka:

  • minimalni kapacitet dnevne prerade od 500 l mlijeka;

Sektor prerade mesa:

  • klanice sa minimalnim kapacitetom dnevnog klanja (8 radnih časova) od deset grla goveda ili 20 grla svinja ili 30 grla ovaca ili koza ili 3.000 komada živine;
  • prerada mesa sa minimalnim kapacitetom godišnje prerade od 10 t;

Sektor proizvodnje vina:

  • minimalni kapacitet od 2.000 l vina godišnje;

Sektor prerade voća i povrća (uključujući žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje):

  • pogoni za preradu voća i povrća registrovani u odgovarajućim registrima u skladu sa zakonom.

Sektor prerade maslina:

  • minimalni kapacitet prerade od 500 kg;

Sektor prerade ribe i akvakulture:

  • minimalni kapacitet godišnje prerade od 5 t.

Rok za podnošenje aplikacija je 4. novembar 2019. godine.

Svi potrebni obrasci vezani za apliciranje na projekat mogu preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i internet stranice za IPARD program – www.ipard.gov.me. Obrasci se mogu preuzeti i u kancelarijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i u biljnoj proizvodnji.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja će organizovati prezentacije kako bi zainteresovani subjekti mogli da se informišu o mogućnosti korišćenja sredstava.

Ova informacija je dio kampanje koja se realizuje kroz projekat „Jača ruralna zajednica – razvijenije društvo“,  koji se implementira partnerstvom NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana i NVO „Centar za seoski razvoj“ iz Petnjice. Projekat se realizuje sredstvima projekta CNVP organizacije „Ruralni razvoj vođen ruralnim organizacija civilnog društva“, koji je finansiran od strane Evropske unije, a kofinansiran sredstvima Ministarstva javne uprave.

 

PODIJELI