Srednja mješovita škola u Petnjici, raspisuje naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred ove javne ustanove za školsku 2019/2020 godinu.

Prijave na Konkurs, podnose se školi od 14 do 16.avgusta. Konačna rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 20.avgusta 2019.godine.

PODIJELI