Predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović je u razgovoru za Radio Petnjica rekao da je budžet opštine sve bliži razvojnom, a ne potrošačkom.

“Da je naš budžet iz godine u godinu bliži razvojnom, a ne potrošačkom potkrijepljujemo i činjenicama da ćemo ove godine imati budžet u iznosu od 1.797.000,00 eura, a od toga će biti najveći dio uložen u kapitalne projekte. Analizirajući budžet za 2018. godinu mogu reći da sam zadovoljan kako smo se ponašali u potrošnji tih sredstava, posebno onih koja su se odnosila na kapitalni budžet. Naredni cilj je da realizujemo sve ono što smo zacrtali, a naša obaveza je da povećamo kapacitete i fiskalnu odgovornost”, kazao je Agović.

 

IFAD PROJEKTI – ŠANSA ZA PETNJICU

On je dodao da kapitalni budžet iznosi 1.047.000,00 eura, od čega je 640.000,00 eura opredijeljeno za veliki broj projekata, a 275.000,00 eura za projekat malinarstva sa Albanijom, koji podrazumijeva podršku mladim malinarima, stručnim licima koja prate projekat. Jedan dio sredstava ide i partnerima u Albaniji.

“Kroz IFAD projekte možemo uvećati mogućnosti za razvoj. U okviru tog evropskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2019. godinu biće opredijeljeno 4.000.000,00. Ove godine smo iskoristili značajna sredstva. Spremni smo, takođe da koristimo sredstava iz oblasti zaštite životne sredine, jer smo nedavno otvorili to poglavlja u cilju unapređenja životnog prostora”, kazao je Agović.

MUROVSKO VRELO

Predsjednik opštine je rekao da će se u izgradnju vodovoda Murovsko vrelo uložiti najmanje 100.000,00 eura. U toku 2018. godine je položeno  4,500 metara kabla i utrošeno 100.000,00 eura za prvu fazu projekta. Agović je saoopštio da postoje realne najave da se u toku 2019. godine mogu povući značajna sredstva preko IFAD projekta. Pored ovog vodopada radiće se na završetku vodovoda na Savin Boru koji nije završen zbog kašnjenja projektne dokumentacije, najavio je Agović.

JOŠ 23.000,00 EURA DUGA PREMA OPŠTINI BERANE

Petnjica i dalje isplaćuje uvijek dug Opštini Berane koji je ukupno iznosio 235.000,00 eura.

“Naredne godine imaćemo još 23.000 eura duga i isplatićemo obaveze po sporazumu koji smo imali sa Opštinom Berane. Zaključno sa 2019. godinom i ovu obavezu ćemo konačno eliminisati”, kazao je Agović.

Prema novom budžetu opridijeljeno je 146.000 eura koji će potkrijepiti  izdatke za lokalnu infrastrukturu.

“Za razliku od 2018. imali smo uvećana sredstva u budžetu za ovu stavku zbog oštećenja na pojedinim putnim pravcima, pa ćemo ove godine asfaltirati dio lokalnih puteva, a sve u cilju zadovoljenja građana. Očekujem da i ove godine u saradnji sa građanima iz dijaspore, Vladom Crne Gore, preko Direkcije javnih radova i lokalnim sredstvima postignu efektni rezultati”, kazao je Agović.

MAKSIMALNA PODRŠKA POLJOPRIVREDNICIMA

Kako je i ranije najavljivano razvoj poljoprivrede u opštini Petnjici je primarni cilj, pa je kroz budžet predviđeno 27.000,00 eura za subvencije poljoprivrednicima.

“To nije dovoljno, ali je povećan iznos podrške u odnosu na 2018. godinu, jer je taj iznos bio 25.000,00 eura. Sa 25.000,00 eura inicirali smo i izgradili nekoliko značajnih potreba seoskog gazdinstva, tako da ćemo nastaviti sa tim mjerama jer se to pokazalo kao dobar poduhvat pa su svi ljudi koji su ostvarili parvo  stvorili nove vrijednosti, nove uslove za lakši boravak na katunima”, kazao je Agović.

Budžetom je opredijeljeno 146.000,00 za potrošni materijal Službe zaštite i spašavanja i preduzeća čiji je osnivač a sve u cilju bolje funkcionalnosti.

TERENSKO VOZILO ZA BRŽE REAGOVANJE

U 2019. opština će biti bogatija za terensko vozilo i ono je predviđeno budžetom u vrijednosti od 5.000 eura. Kako je Agović naglasio ono je neophodno za potrebe bržeg djelovanje  komunalne i vatrogasne službe.

Takođe, budžetom za 2019. godinu 25.000,00 eura je opredijeljeno za opremu za skladištenje komunalnog otpada.

“To je obaveza koju imamo sa Komunalnim preduzećem iz Rožaja. Naporno radimo na pronalaženju lokacije za smještaj deponije, za šta smo dobili saglasnost od Ministarstva održivog razvoja i turizma, a postoje predpostavke da se na teritoriji između naše i opštine Bijelo Polje može privremeno smjestiti deponija. Od 11 lokacija koje smo razmatrali, kao potencijalne za smještaj deponije, ova je najprihvatljivija, jer smo imali sastanak sa svim odborima u mjesnim zajednicama i vodili smo računa da njena lokacija nikog ne iritira i nikom ne smeta”, kazao je Agović.

ZA ZARADE 420.000,00 EURA

Za bruto zarade i doprinose opredijeljeno je 420.000,00 eura.

“Za budžet se može reći da je kapitalni bez obzira na iznos koji se izdvaja za bruto zarade, jer ako pogledate druge opštine možete vidjeti da smo bolji od svih u okruženju”, istakao je Agović.

Opština Petnjica je jedna od rijetkih koja je prenijela finansijska sredstva za sledeću godinu u iznosu od 60.000 eura i jedina koja nema kreditnog zaduženja.

“Sredstva nijesu popularna ako se prenesu, ali često su okolnosti takve da ih ne možete plasirati. U ovoj godini ćemo imati određene probleme, a povezani su Atlas bankom. Uplatili smo nekoliko dopisa da vidimo kako možemo sredstva rasporediti do kraja godine tako da ćemo nastojati da se to isplati kroz zarade i doprinose”, kazao je Agović.

On je naglasio da je jedan od prihoda opštine porez na nepokretnost i da je taj posao povjeren filijali Uprave za nekretnine u Petnjici. Takođe, pored naplate poreza Opština će prihodovati i na izdavanju koncesija za šume i kamen.

“Realno je očekivati visok prinos od koncesija za šume i to je na nivou od oko 135.000,00 eura. Radimo i na izradi uredbe za eksploataciju kamena”, zaključio je Agović.

Sjednica petnjičkog parlamenta bi trebala da se održi tokom naredne sedmice i očekuje se da odbornici daju zeleno svjetlo za planiranu finansijsku konstrukciju.

ALDIJANA NOVALIĆ

PODIJELI