Sekretarijat za lokalnu upravu Opštine Petnjica donio je Program Javne rasprave o STRATEGIJI ZA MLADE OPŠTINE PETNJICA (2018-2021).

Javna rasprava će trajati 15 dana, i to od 09.10. do 23.10.2018. godine.

  • Za vrijeme trajanja Javne rasprave uvid u pomenuti program, nacrt Odluke, može se izvršiti svakog radnog dana od 08h do 11h u zgradi opštine Petnjica u Kancelariji za mlade.
  • Javna rasprava održaće se u sljedećim terminima:
    • za građane, privredne subjekte, predstavnike mjesnih zajednica i NVO 24.10.2018. u 10:00h
    • za predstavnike političkih partija 24.10.2018. u 12:00h
    • za javne službe, organe lokalne uprave, preduzeća čiji je osnivač Opština 24.10.2018. u 13:30h

Iz Sekretarijata su pozivali se zainteresovane građane i pravne subjekte  da učestvuju u Javnoj raspravi, izvrše uvid, daju svoje primjedbe, predloge i sugestije i to:
– u elektronskoj verziji na e-mail adresu: [email protected] u toku cjelokupnog vremenskog perioda trajanja Javne rasprave.
– u pisanoj formi neposredno na Pisarnici Opštine Petnjica zaključno sa danom okončanja Javne rasprave.

PODIJELI