PETNJICA: SLUŽBA ZAŠTITIE I SPAŠAVANJA GRAĐANIMA DOSTAVILA VIŠE OD 70.000 LITARA VODE

Služba zaštite i spašavanja u Petnjici ovog ljeta je imala posla, ali ne u gašenju požara već dopremanju pijaće vode i ranije u sanaciji devastiranih područja od poplava.

“Moramo napomenuti da je bilo 13 požara, ali u proljećnim danima kada je bilo vjetra i sunca. U ljetnjem periodu nije bilo požara, a tome su doprinijele kiše. Ovih dana je najavljen talas toplog vremena pa se moli građani da ne pale vatre u blizini šuma”, kazali su iz Sužbe zaštite i spašavanja.

U ovoj godini do avgusta Služba zaštite i spašavanje je građanima dostavilaviše od 70.000 litara pijaće vode vode, za organe lokalne uprave utrošeno preko 100.000 litara vode. Bilo je 13 intervencije na gašenju šumskih požara i intervencija u nepogodama koje su zahvatile područje zaseoka Bare, Dašče Rijeke i Gornje Vrbice.

ALDIJANA NOVALIĆ