AGOVIĆ: MURATOVIĆ JE ODBORNIK OPŠTE PRAKSE; MURATOVIĆ: OVO JE IZVJEŠTAJ O NERADU

Sjednica SO Petnjica

Na sjednici SO Petnjica raspravljano je o “Izvještaju o radu Predsjednika Opštine Petnjica”.
Imet Latić je kazao da je izvještaj izuzetno sadržajan i da obuhvata sve oblasti i aktivnosti Opštine kao fundamentalne cjeline.

Erol Muratović je rakao da je Izvještaj sistematski i detaljno odrađen i osvrnuo se na najzanimljivije detalje koji se odnose na komunalni i infrastrukturni razvoj (Vodovod Murovsko vrelo, dio puta Berane – Podvade, započeto uređenje centra i sanacija Koraćkog potoka, osnovana samostalna Srednja mješovita škola). “Ako uporedimo investicije u Andrijevici, Plužinama ili Šavniku sa našim možemo reći da su daleko veće od pomenutih, a to prepoznaju ljudi sa strane”, kazao je Erol Muratović.

Sjednica SO Petnjica

Aldin Muratović (BS) je u više navrata rekao da predsjednik SO Mehmed Adrović krši poslovnik i Statut SO.
“Nastavljate da kršite poslovnik i Statut SO, ali to ste prosto vi i neka vam služi na čast. Izvještaj o radu predsjednika je loš kozmetički rad početnika. To je Izvještaj o neradu, a ključni problemi koji se prepoznaju u Petnjici nijesu ni pomenuti, od kojih izdvajam to što nemamo radnih mjesta u realnom sektoru, nemamo DUP za Petnjicu, za uže jezgro, sela nemaju vodu koja im se obećava u nedogled, što uutiče na iseljavanje. Ovi problemi su trebali da budu akcenat, a ne ono što se pominjali, o primanju državnih zvaničnika. Vi ste Latiću poznati kao kozmetičar i fino ste to pripremili Agoviću. Posebno ću sugerisati za 2017. godinu jer nijeste vi ulagali sredstva kao Opština već je to opridjelilo Ministarstvo”, dodao je Aldin Muratović.
Na Muratovićeve optužbe reagovao je Latić koji je rekao da je sa strane lako davati komentare, ali da treba i raditi.
“Kao čovjek koji radi u lokalnoj samoupravi mogu da kažem da niko nema magični štapić da riješi sve probleme i kada bi imali ne bi se moglo najbolje odrediti kako da ga upotrijebimo. Ova opšina ne postoji 50. godina da je mogla sve da izgradi, a za period koji posluje prevazišla je kapacitete koje ima. Lako je sjedeti sa strane i davati sugestije. I takođe, ne bih se obazirao na to što ste rekli da sam kozmetičar, jer me karakterišu naučne i stručne reference, a pozivam sve prisutne da čuvaju integritet ove ustanove”, odgovorio je Latić.

DUP Petnjica

I predsjednik Opštine, Samir Agović imao je komentar na izlaganje odbornika Muratovića.
“Vi morate imati ozbiljniji pristup, jer se ovdje ne radi o kozmetici već o tome kako ko doživljava i kako hoće da doživi Izvještaj. Vi Muratoviću nijeste upućeni i izgledate kao odbornik opšte prakse, Vaše neznanje je vama najveći problem, jer za sopstvenu Opštinu ne znate da imate DUP. Za Murovsko vrelo izdvojili smo 80.000 eura i to je pokrenuta priča sa mrtve tačke, jer su 2008. god samo započeti radovi, 2010. god urađena kaptaža.
Što se nas tiče nemamo mogićnosti da stvaramo radna mjesta u realnom sektoru, to nije tačno jer stvaramo uslove. Samo Javorova od zaseoka nema pitku vodu jer nemaju izvorište. Ovaj posao radim sa puno strasti i vi to ne uvažavate, jer je 2017. godina primjer ulaganja i uspjeha, dok vi to ne primjećujete. Ne govorim da je sve savršeno, ali zajednički težimo ka tome. Ovo je drugi put da sam u iskušenju da moram da dokazujem jer DUP postoji i rađene su izmjene i dopune 2014. godine. Učimo se političkoj kulturi, parlamentarizmu i tome da ne iznosimo neistine” izjavio je Agović.
Selvudi Šabotić je dodao da lično zna koliko je lokalna uprava uložila u vodvod, jer je član Odbora za vodovode.
Izvještaju o radu je usvojen sa 20 glasova, pet je bilo protiv dok je jedan odbornik bio uzdržan.

ALDIJANA NOVALIĆ