Radnici Crnagora-puta su danas asfaltirali dio makadamskog puta u mjestu Sutjeska koji vodi prema selu Ponor. Na ovoj dionici su, osim asfalta, izvođeni radovi i na smanjenu nagiba koji je, posebno u zimskim uslovima, bio znatno veći što je dovodilo do čestih obustava u saobraćaju.

Današnje radove je obišao i predsjednik Skupštine opštine Mehmed Meša Adrović koji nije krio zadovoljstvo kvalitetom izvođenja radova.

“Obišao sam radove i zadovoljan sam kako samim radovima tako i akcijom koja je potekla od mještana sela Ponor. Ovo je dobar primjer koji može i treba da posluži svim Bihorcima. Današnjim postavljanjem asfalta mještani Ponora rješavaju svoje dugogodišnje otežano odvijanje saobraćaja u zimskim uslovima. Sredstva za ovu dionicu su obezbijeđena od strane petnjičke uprave preko Direkcije javnih radova Crne Gore, a akcija traje i dalje jer je dijaspora Ponora sakupili novac, a koliko ja raspolažem sa informacijama, već sada možemo računati na cifru od preko 80 hiljada eura”, istakao je predsjednik SO Petnjica, Meša Adrović.

Kako je ranije pisao portal radija, mještani sela Ponor, kako oni u dijaspori tako i oni koji žive u svom selu, sakupili su novac za asfaltiranje putnog pravca prema ovom selu.

“Prije par dana, raspolagali smo sa cifrom od oko 60 hiljada eura. Međutim, već danas mogu da sa zadovoljstvom istaknem da je cifra dostigla skoro 90 hiljada eura”, kazao je Zeno Rastoder iz režijskog odbora za portal radija.

“Iako je danas praznik, kod nas je radno.Što je imalo ljudstva danas smo svi izašli da  pomognemo da se ovo završi.Ovo je izuzetno važno za sve nas koji živimo ovdje i nadam se da će nas sve dobro poslužiti”, izjavio je za portal Radija Petnjica, Meho Mehović.

D.B. – A.J.

PODIJELI