U subotu osmog jula  2017. godine u Luksemburgu  su održani  izbori za nacionalno savjet za strance, drzavno tijelo pri ministarstvu familija i integracija (Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région), koje cini 22 člana, i to 15 predstavnika zemalja evropske unije i 7 predstavnika trećih zemalja, odnosno ostatka svijeta, kojima će se pridružiti jos 12 delegiranih članova iz lokalnih samouprava, privrede, sindikata i NVO sektora.

Od 68 prijavljenih kandidata iz 43 nacije iz raznih  krajeva svijeta, najviše je bilo Francuza , Portugalaca,  Italijana, Njemaca,  Turaka i Kineza, pretežno visokoobrazovanih kadrova , istaknutih i eminentnih licnosti raznih profila i zanimanja, a ponajvise advokata.

Udruženje Cooperation Luxembourg – Montenegro, na čelu sa aktuelnim predsjednikom Alijom Sijarićem, za člana ovog veoma značajnog savjeta za našu i druge zajednice u Luksemburgu je po drugi put predložilo mr Munira Ramdedovića,  osnivača i aktuelnog direktora udruženja, istaknutog aktivistu i nosioca brojnih funkcija u dijaspori, člana glavnog odbora ovog državnog savjeta i predsjednika komisije za pogranične radnike   u prethodnom petogodišnjem mandatu.

Svojim aktivnostima, ukupnim djelovanjem, ostvarenim rezultatima i biografijom, g. Ramdedović uživa ugled i povjerenje brojnih zajednica, državnih institucija, autoriteta, NVO sektora i građana u krugovima u kojima se kreće i djeluje, sto je i potvrda na ovim izborima osvajajući drugo mjesto sa dobijenih 30 od mogućih 49 glasova (samo za jedan glas manje od predstavnika italijanske zajednice g. Avene).

Kao jedini izabrani predstavnik zajednica iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije, Ramdedović će zastupati njihove interese u narednom petogodišnjem mandatu u ovom savjetu od vise komisija koje se bave legislativom , vitalnim pitanjima, potrebama i interesima stranaca u Luksemburgu.

Udruženje Cooperation Luksemburg – Montenegro, koje kroz svoje različite aktivnosti : projekte, okrugle stolove, forume , tribine, rasprave, saopštenja i publikacije radi na integraciji ovih zajednica u Luksemburško društvo i gradi dobre odnose i saradnju sa institucijama, vladinim i nevladinim organizacijama i drugim zajednicama u Luksemburgu pripisuje takođe sebi i članstvu udruženja značajan dio zasluga i izražava zadovoljstvo izborom našeg kandidata u državni savjet.

Na osnovu izbornih rezultata, postignutih rezultata u prethodnom mandatu, stečenog ugleda i povjerenja medju izabranim članovima savjeta opravdano je i očekivanje da će g. Ramdedoviću  pripasti funkcija predsjednika savjeta ili  neke komisije,  koje će on u interesu naših gradjana i zajednica još bolje i uspešnije obavljati u narednom periodu.

 Alija Sijaric, predsjednik CLM

PODIJELI