Uskoro se useljava

U Petnjici Bijela kula

Koja se nadaleko

Po ljepoti svojoj čula.

 

U Petnjici Bijela kula

Kao ruža rascvjetala

Kao bijela golubica

U Petnjici našoj pala.

 

Tamo su se okupili

Dobri ljudi našeg kraja

To je ponos zemlje naše –

Ponos našeg zavičaja.

 

U dolini međ baštama

U dolini rijeke Popče

Eh da ti je da pogledaš

Tu ljepotu, mili oče.

 

Niko tom se nado nije

Da imamo ljepoticu

Što će krasit cijeli Bihor

Cijeli Bihor i Petnjicu.

 

Šta još reći od radosti

Dok mi ruka ovo piše

Ja sam srećan ovog časa

I sada se lakše diše.

Ferid Muratović

PODIJELI