AGOVIĆ SA DELEGACIJOM KOSOVA O PROJEKTU “PRAKSIS”

Samir Agović sa kosovskom delagacijom u Petnjici

Predsjednik opštine Samir Agović sa saradnicima, juče je primio tročlanu delegaciju sa Kosova povodom projekta prekogranične saradnje.

Delegaciju sa kosova su činili Gazmir Raci, predstavnik tehničkog sekretarijata EU, Vladimir Jovanović, koordinator Karitasa za Kosovo i Tom Frokaj, ispred centra za stručno obrazovanje Kosova.

„Razgovarali smo o implementaciji projekta – Praksis. Glavni nosio projekta su Karitas – Kosovo sa tri partnera. Znači, Karitas iz Crne Gore, škola Đon Nikola Kazi iz Đakovice, opština Berane a korisnici projekta su opštine Petnjica i Gusinje.

Tu su i dvije opštine sa Kosova koje su uključene. Sam projekat se tiče da su mladi u fokusu. Ključni akteri su mladi i njihovi roditelji, đaci i profesionalci u formalnom i neformalnom obrazovanju i savjetnici za mlade koji su zaduženi za karijerno usmjeravanje lokalne vlasti i poslodavci kao i preduzeća koja traže kompetentnu radnu snagu. Korisnici ovog projekta su učenici Srednje mješovite škole u Petnjici i to će svakako značajno biti za mlade u tom životnom dobu da se orjentišu na svoju profesiju, da sagledaju ambijent u kojem žive i način na koji mogu doći do posla.

Ovo je značajna tema za mlade ljude a posebno za nas, opštine koje su slabo razvijene a posebno na opštine iz koje mladi ljudi odlaze. Mislim da će ova edukacija prije svega da naši mladi stanovnici shvate da je prostor u svojim opštinama dobar prostor za kreativne ideje i za pokretanje sopstvenog biznisa.

Ovo je važno da se sa ovom implementacijom, radi na edukaciji mladih ljudi kako bi oni upravo na početku svog života, tokom formiranja njihove ličnosti, ipak imali određena znanja i određena iskustva kada je u pitanju zapošljavanje, kada su u pitanju karijere i njihov odnos prema zajednici“, izjavio je Samir Agović i dodao da je projekat Praksis definisan kao projekat upotrebe teorije kao nečeg što je naučeno na praktičan način.

„Akcija predlaže ne samo pružanje informacijama mladima kako bi donosili bolje odluke u njihovoj profesionalnoj orjentaicji, već isticanje praktičnog pogleda na tržište rada. To je nešto što je na ovim našim prostorima jako važno, da se mijenja ta svijest kod mladih ljudi a posebno je važno da se u tom dobu formira pogled na sveukupnu situaciju i mogućnosti koje pruža kroz ovu edukaciju. Cilj je stvaranje povoljnih uslova za mlade, da imaju bolji pristup tržištu rada na prekograničnom području Kosova i Crne Gore. Pored ovog cilja, postoji i specifični cilj a to znači povećanje zapošljivosti mladih na Kosovu i u Crnoj Gori, poboljšanje karijernog savjetovanja, sticanje praktičnih vještina, stažiranje i mogućnosti volontiranja. Kada se sve sagleda, ubijeđen sam da će se kroz implementaciju ovog projekta će se postići ovi ciljevi i jako sam zadovoljan na tu činjenicu da je i naša opština uključena kroz ova projekat.

Ovo je bila prilika da razmijenimo i druge mogućnosti i druga iskustva kada je u pitanju prekogranična saradnja Kosova i Crne Gore a akcenti sa našeg sastanka jesu da postoje brojne oblasti na kojima možemo sarađivati a i već sarađujemo“, istakao je predsjednik opštine, Samir Agović za portal radija.

DENIS BOŽOVIĆ

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!