Nakon uspješne promocije „Glasnika Bihora“ (br. 1, 2, 3) u Hanoveru, primjerci ovog stručno-naučnog glasila našli su se i u biblioteci Instituta „Georg Eckert“ u Braunschweigu. 

Urednik časopisa „Glasnik Bihora“, Sait Šabotić i direktor centra za kulturu Petnjica, Sinan Tiganj, zahvaljujući našem Esnadu Koraću, iskoristili su mogućnost da primjerke „Glasnika Bihora“ upute Institutu „Georg Eckert“ iz njemačkog grada Braunshweiga.

Radi se o jednom od najznačajnijih instituta koji se bavi prilikama na Balkanu i školskim udžbenicima koji nastaju u evropskim zemljama. Zahvaljujući nešto ranije uspostavljenoj saradnji sa prof. Heike Karge, urednik časopisa Sait Šabotić je zamolio gospodina Esnada Koraća, da pomenutom Institutu uputi propratno pismo i primjerke „Glasnika Bihora“.

“Ovim gestom „Glasnik Bihora“ će se svrastati među one časopise koji na naučno utemeljenjim činjenicama razmatraju lokalne prilike u balkanskim okvirima. Esnad Korać je sa visokim nivom profesionalnosti obavio svoj dio posla na čemu mu se članovi Redakcije, urednik i izdavač, neizmjerno zahvaljuju. Predajući primjerke „Glasnika“ Institutu, Korać nas je obavijestio da je od nedavno u Institutu za balkanska pitanja zadužena g-đa Kerstin Schattenberg, sa kojom će Redakcioni odbor „Glasnika Bihora“,  u narednom periodu, pokušati da ostvari i konkretniju saradnju”, saopšteno je iz ove publikacije. 

ALMINA ŠABOTIĆ

PODIJELI

NEMA KOMENTARA

OSTAVITI ODGOVOR