JAVNI POZIV ZA POMOĆ MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

0
Opštinska zastava na novoj zgradi petnjičke administracije

Poljoprivrednici sa područja opštine Petnjica ponovo imaju mogućnost da dobiju podršku ze pokretanje poslovanja.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podrške za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika za 2019. godinu. Javni poziv objavljuje se treći put i rezultat je politike Ministarstva koje je prepoznalo značaj mladih ljudi u razvijanju poljoprivredne proizvodnje, povećanju površina obradivog zemljišta, ali i smanjenju trenda depopulacije ruralnih područja.

Ova mjera podrške šansa je za mlade ljude iz Petnjice, starosti od 18 do 35 godina, koji su nezaposleni i imaju završenu srednju poljoprivrednu /veterinarsku školu ili završen poljoprivredni/biotehnički/ veterinarski fakultet, a koji posjeduju ili imaju poljoprivredno zemljište u zakupu, da započnu sopstveni biznis u oblasti poljoprivrede.

Kroz javni poziv podržava se kupovina stoke i pčelinjih društva, sjemenskog i sadnog materijala, zatim adaptacija i/ili rekonstrukcija objekata, plastenika i drugih pomoćnih objekata (npr. objekat za skladištenje stajskog đubriva i sl.). Korisnici mjere, takođe, mogu podizati nove i/ili revitalizovati i modernizovati postojeće višegodišnje zasade. Podržava se i nabavka namjenske opreme i mehanizacije, sistema za navodnjavanje, kao i protivgradne mreže.

Podršku mogu ostvariti na osnovu podnošenja Zahtjeva za odobravanje biznis plana, koji je sastavni dio Javnog poziva. U okviru Zahtjeva dat je obrazac biznis plana, koji zainteresovani mladi ljudi popunjavaju i podnose Ministarstvu. U njemu detaljno opisuju aktivnosti koje će sprovoditi. Ministarstvo odbrava Zahtjeve koji ispunjavaju kriterijume propisane Javnim pozivom i mladom poljoprivredniku dodjeljuje mentora iz Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji ili iz Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva koji će pratiti realizaciju aktivnosti koje su navedene u biznis planu. Maksimalna podrška koju mogu ostvariti, po odobrenom biznis planu, odnosno po jednom mladom poljoprivredniku iznosi do 10.000 eura. Podrška će se isplaćivati u ratama, u zavisnosti od dinamke sprovođenja aktivnosti opisanih u biznis planu, na sljedeći način:


-isplata prve rate u iznosu od 30% od ukupnog iznosa podrške,


-isplata druge rate u iznosu od 50% uz dokaz da su aktivnosti iz biznis plana započete, a koje su navedene u biznis planu da će biti završene u okviru I faze,


-isplata treće rate u iznosu od 20% nakon sprovedenih aktivnosti opisanih u

biznis planu, a koje su navedene da će biti završene u okviru II faze.

Rok za podnošenje Zahtjeva za odobravanje biznis plana je 05. maj 2019. godine.
Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 020/482-222

ALMINA ŠABOTIĆ

NEMA KOMENTARA

OSTAVITI ODGOVOR