Juče je u OŠ‚‚Goduša“ u Bijelom Polju održana predstava  ‚‚Pismo za mamu“ za koju je režiju i scenario uradio Reho Ramčilović, profesor književnosti u OŠ‚‚Mahmut Adrović“.

U predstavi je učestvovalo šest glumaca, Džibo Huremović, Almina Ličina, Samra Ličina, Hana Muratović, Mirel Latić i Elmar Korać.

‚‚Za predstavu smo se spremali dva mjeseca. Probe smo održavali petkom ili vikendom. Zadovoljni smo nastupom i time kako su nas dočekali. Bilo nam je drago da budemo njihovi gosti. Predstava je dobra, sadržajna i sa puno dobrih poruka. Ona krije tematiku bihorskog kraja“, kazao je Ramčilović.

ALMINA ŠABOTIĆ

PODIJELI