SALIJA ADROVIĆ: OPŠTINE, A NAROČITO PETNJICA DA ISKORISTE PREGOVORE U POGLAVLJU 27

0
260
Salija Adrović

Podgorica, (MINA) – Crnogorske opštine, naročito Petnjica kao nova i nerazvijena, pregovore u poglavlju 27, mogle bi iskoristiti za zaštitu životne sredine, kazao je fakultetski profesor Salija Adrović.

 

On smatra da je priroritetni zadatak izrada planova – počev od prostornog do akcionih planova.

„To je velika šansa za izgradnju kanalizacione mreže i kolektora, sanitarne deponije, sanitarne zaštite izvorišta za vodosnabdijevanje, uređenje i zaštitu vodotoka“, kazao je Adrović agenciji MINA.

On je naglasio da je velika šansa i potreba stavljanje pod neki vid zaštite osetljivih kraških i šumskih ekosistema tog područja.

„Zaštita treba da obuhvati i djelove susednih opština, kao i djelove prekogranične teritorije“, smatra Adrović.

Prema njegovim riječima, otvaranje poglavlja 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine, iziskivaće velike napore i odricanja, ali će za Crnu Goru mnogo značiti.

„Pored potvrde Crne Gore ekološke države, ono će unijeti kod nas evropske standarde odnosa prema resursima od kojih zavisimo i mi i naše buduće generacije. Zaštita životne sredine će omogućiti naš održiv razvoj, stvoriti uslove za zdraviji život i naučiti nas da čuvamo svoju životnu sredinu od nas samih“, rekao je Adrović.

On je naglasio da će, od spremnosti svih da se posvete tom cilju i sposobnosti kadrova da realizju projekte iz te oblasti, zavisiti i mogućnost korišćenja novčanih sredstava iz fondova Evropske unije koja su namijenjena za tu oblast.

„Poglavlje 27 ne možemo zatvoriti bez riješenih problema komunalne infrastrukture, bez kanalizacije i kolektora, bez lokalnih akcionih planova za upravljanje otpadom, za zaštitu biodiverziteta, za zaštitu životne sredine“, rekao je Adrović.

On je naglasio da je životna sredina Gornjeg Bihora, sada opštine Petnjica, zbog odsustva industrije i većeg saobraćaja, relativno dobro očuvana.

“To ne znači da ona danas nije ugrožena i da je ne treba štiti i unapređivati. Njena ugroženost potiče od nekontrolisane sječe šuma, neplanske izgradnje objekata, zagađenja vode i zemljišta, nekontrolisano odlaganje otpada, slabe komunalne infrastrukture, nedovoljne kadrovske osposobljenosti opštine i slabe edukacije građana iz te oblasti”, rekao je Adrović.
On je naglasio da je najveći problem životne sredine tog područja nedostatak planske dokumentacije i stručnog kadra za tu oblast.

Prema njegovim riječima, veliki je problem sječa šuma i šumski požari, ugroženost biodiverziteta i ugroženost obradivog zemljišta.

“Problem otpada je naročito izražen zbog nepostojanja sanitarne deponije, pa je prisutan veliki broj divljih deponije pored puteva i vodotoka, u šumama i planinama. Zbog nepostojanja kanalizacionog sistema i kolektora prisutne su septičke jame u naseljima, koje su nepropisno urađene i nedovoljno udaljene od objekata za stanovanje i od vodovodnih cijevi. Takve septičke jame su izvor zagađenja zemljišta, biljaka i životinja, pa i ljudi”, rekao je Adrović.

On je naglasio da vode nijesu očuvane, jer se u rijeke i potoke izlivaju otpadne vode iz domaćinstava i u njih se baca razna vrsta otpada.

“Vode su ugrožene i sječom šuma pored vodotoka, čime se izaziva erozija, mijenja korito i ugrožava živi svijet u njima. Sječom šuma na planinama smanjuje se nivo podzemnih voda i ugrožavaju izvori”, rekao je Adrović.

On je istakao da je zgradnjom vodovoda narušen prirodni ambijent atrakrivnog lokaliteta Bratimin vir, navodeći da se može revitalizovati i unaprijediti za bezbijedan pristup turista.

Tekst je napisan uz finansijsku podršku Evropske unije kroz realizaciju projekta “Dealing with ethics and fake news” pod oznakom IPA2018/397-252. Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije MINA i ne mora nužno odražavati stavove EU. Tekst se može preuzimati uz obavezno navođenje izvora.

IZVOR: MINA

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY