SAMIR AGOVIĆ: ZAVRŠNI RADOVI NA TREĆOJ FAZI VODOVODA MUROVSKO SELO

2
529
Vodovod Murovsko vrelo

Ovih dana su završeni radovi na trećoj fazi izgradnje vodovoda Murovsko vrelo. Ovaj vodovod se radi za potrebe 600 domaćinstava, a u ovoj godini je položeno 2.2 km vodovodnih cijevi, a vrijednost radova je oko 124 hiljada eura. Ministarstvo poljoprivrede je obezbijedilo 80 hiljada eura, opština 20 hiljada i građani, odnosno režijski odbor 24,500 eura. Predsjednik opštine Samir Agović za portal radija je istakao zadovoljstvo dinamikom izvođenja radova u ovoj godini sa ubjeđenjem da će se to nastaviti i u narednoj.

Vodovod Murovsko vrelo

„Ovaj vododovod je veoma zahtjevan ne samo zbog dužine već i zato što se u istom kanalu polažu dva voda. Jedan vod koji ide za Radmance, a ostali za Godočelje, Johovice i Bare. Da se radi samo o jednom pravcu onda bi zasigurno imali više urađenih kilometara. Ono što je takođe važno jeste i to da je još 1.5km ostalo da se radi na ovaj način, a onda dolazi do podjele pravaca. Jedan pravac nastavlja prema Godočelju i Orahovu i dalje, a drugi pravac će ostati za Radmance. U ovoj godini je urađeno mnogo više nego što smo očekivali a to je rezultat jedne dobre pripreme i snažne podrške ministartsva poljoprivrede. Podsjetiću da je ovaj vodovod zapčet 2008.godine kada je urađen projekat, da je 2011.godine urađena kaptaža na vodoizvorištu kada je ministartstvo poljoprivrede obezbijedilo 10.000 eura, i da se praktično nije ništa radilo sve do 2014.godine, odnosno kada je lokalna uprava ponovo inicirala izgradnju ovog vodovoda. Saopštiću da je od 2014.godine do sada preko 300 hiljda eura uloženo sa nivoa države i lokalne uprave a građani su izdvojili oko 109 hiljada eura. Ukupna investicija je 416 hiljada eura, a za završetak kompletnog projekta biće potrebno još oko 350 hidalja eura“, kaže Samir Agović uz vjerovanje da će se u narednoj građevinskoj sezoni još bolje organizovati i da će se nastaviti sa još dinamičnijom izgradnjom vodovoda.

 

„Želim istaći da smo u ovoj godini rešavali brojne probleme naših individualnih poljoprivrednih proizvođača kojima smo pomagali tako što smo obezbjeđivali plastična crijeva za vodu a vodovod na Savinom Boru smo započeli sa rekonstrukcijom. Urađena je kaptaža na vodoizvorištu a ovih dana se pripremaju radovi na izgradnji razdjelnog bazena. Vrijednost ove investicije je 25 hiljada eura, opština je obezbijedila 10 hiljada eura a ministarstvo poljoprivrede 15 hiljada eura. Započeli smo i aktivnosti na konačnom rješavanju na vodosnabdijevanju za MZ Javorovo. U sardnji sa lokalnim stanovništvom, nadam se da smo identifikovali vodoizvorište i da ćemo ovih dana krenuti u proceduru da se ispita voda. Ukoliko se analizom pokaže da vodoizvorište zadovoljava sve standarde, vjerujem da bi u narednoj godini mogli da i realizujemo aktivnosti na rješavanju akutnog problema u MZ Javorova kada je u pitanju vodosnabdijevanje. Na ovaj način želimo da pitanje vode i vodosnabdijevanja bude u svakom selu u svakom domaćinstvu riješeno a njegovim rješavanjem svi građani mnogo toga. Vjerujem da je ovo najbolji pokazatelj da smo posvećeni da oživimo selo, da smo posvećeni da stvaramo bolje uslove i da uz rješavanju vodosnabdijevanja intezivno radimo na rješavanju i saobraćajne infrastrukture prema svim našim selima i MZ a od momenta dolaska iz CEDIS-a, gospodina Zorana Đukanovića, da smo inicirali i riješili niz pitanja koja se tiču elektro snabdijevanja naših domaćinstava“, kaže Samir Agović dodajući da će se i po ovom pitanju u narednoj godini mnogo više uraditi.

DENIS BOŽOVIĆ

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY